Archief per maand:
Archief per jaar:

Gilde Alkmaar heeft nieuwe voorzitter

 

 Lucas Zimmerman is de nieuwe voorzitter van Gilde Alkmaar. De 62-jarige inwoner van Alkmaar neemt het stokje over van Jan Hendriks.

Zimmerman is tot op heden werkzaam geweest bij woningcorporaties in Amsterdam, Alkmaar en Aalsmeer in diverse functies, waarin zijn technische opleiding (bouwkunde) van pas komt. Hij woont met vrouw en drie kinderen sinds ruim 20 jaar in Alkmaar, waar hij actief is bij de Fietsersbond, een buurtorganisatie en de Historische Vereniging Alkmaar.

Jan Hendriks was sinds april interim-voorzitter. Van meet af aan was duidelijk dat hij slechts tijdelijk Gilde Alkmaar wilde leiden. Nu er een waardige opvolger is gevonden, doet Hendriks een stapje terug. Als gewoon bestuurslid zal hij zich projectmatig voor Gilde blijven inzetten.

Gilde

Gilde Nederland is een overkoepelend orgaan van lokale verbanden van vrijwilligers die na of naast hun loopbaan actief maatschappelijk betrokken willen zijn. Zij dragen belangeloos hun kennis, kunde en (levens-)ervaring over aan medeburgers.

Gilde Alkmaar, opgericht op 6 augustus 1991, biedt begeleide stadswandelingen en fietstochten, praktische taalhulp aan anderstaligen (SamenSpraak) en deskundige ondersteuning van leerlingen die de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs moeilijk vinden. Net als SamenSpraak is dit laatste project, Coach4You, al jaren een groot succes.

Uitbreiding

De nabije toekomst voor Coach4You  ziet er prima uit. Want er zijn vergevorderde plannen om de hulp aan scholieren uit te breiden naar omliggende plaatsen: Heerhugowaard, Heiloo, Limmen, Noord- en Zuid-Scharwoude. De methodiek van werken van Coach4you is uniek. Anders dan bij andere organisaties begeleiden de coaches de leerling thuis, in aanwezigheid van een ouder/verzorger. Dit heeft het voordeel dat de ouders/verzorgers actief betrokken worden bij het verloop van het coachingstraject. Op deze wijze ontstaat een goede vertrouwensband en worden coaches in veel gevallen uitgenodigd om bijvoorbeeld tien-minutengesprekken op school bij te wonen.

Ook hebben de coaches nauw contact met de scholen. De coaches van Gilde Alkmaar bezoeken de basisscholen in januari en februari. Op de site www.gildealkmaar.nl is meer informatie te krijgen.