Archief per maand:
Archief per jaar:

‘Golfbaan’ tussen A8 en A9 beste

Puinbak bij Krommenie. Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen.
Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op basis van de uitkomsten van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen.
Het gebrek aan een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren.

Alternatieven

Dit zijn de alternatieven (zie kaart). Het Nul-plusalternatief (paars): verbetering van de bestaande verbinding via de N246 en N203. Het Golfbaanalternatief (oranje): een nieuwe wegverbinding van de A8 naar de A9. En het Heemskerkalternatief (blauw): eveneens een nieuwe, maar andere wegverbinding van de A8 naar de A9.

Alle partijen vinden de aanleg van een verbinding van belang, maar over de wijze waarop bestaat geen unanimiteit. De Vervoerregio Amsterdam kiest voor het Golfbaanalternatief. Ook adviserend lid Rijkswaterstaat lijkt dit het beste alternatief. De gemeente Heemskerk en de gemeente Beverwijk kiezen voor het Heemskerkalternatief. De gemeente Velsen en de gemeente Uitgeest maken nu nog geen keuze. In de gemeente Zaanstad is geen draagvlak voor het Nul-plusalternatief; er is geen voorkeur voor het Golfbaanalternatief of het Heemskerkalternatief.
GS hebben na zorgvuldige studie, adviezen en onderzoek gekozen voor het Golfbaanalternatief. Het Nul-plusalternatief draagt volgens de prinvincie onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project en is bovendien maatschappelijk onrendabel. In de afweging tussen het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief gaven de betere mogelijkheden om het Golfbaanalternatief in te passen in het landschap en de lagere kosten de doorslag. Het Golfbaanalternatief is 180 miljoen euro goedkoper dan het Heemskerkalternatief.

Broekpolder

In de keuze voor het Golfbaanalternatief hebben GS nadrukkelijk gekeken naar de resultaten van het geluidsonderzoek Broekpolder. Bewoners van deze woonwijk zijn bang voor meer geluidsoverlast van de A9 na aanleg van het Golfbaanalternatief. GS zijn daarom bereid om extra geluidsmaatregelen te nemen ten behoeve van de Broekpolder, gekoppeld aan de bijdragen van de gemeenten aan het project. Uitgangspunt is om de geluidsbelasting op de Broekpolder op hetzelfde niveau te krijgen als bij het Heemskerkalternatief.
Het besluit over het gekozen alternatief wordt begin juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na behandeling in PS wordt het besluit definitief. Het Golfbaanalternatief wordt in de volgende fase van het project nader uitgewerkt.
Voor het herstel van de waarden van de Stelling van Amsterdam en een goede inpassing van de weg in dat gebied wordt eerst een landschapsplan opgesteld.