Archief per maand:
Archief per jaar:

Helaas, verloren van trajectcontroleterreur

Beste medeslachtoffers van de boetebengels,

Het is treurig, maar waar. Ik heb de zaak over de boete voor de snelheidsoverschrijding op de A2 verloren. De rechter volgt slaafs het sprookjesboek van het openbaar ministerie: ‘Niet aannemelijk is geworden dat de maximumsnelheid niet met borden was aangegeven of dat de bebording zo onduidelijk was dat aan betrokkene niet kan worden verweten dat de maximumsnelheid is overschreden’.

Door dubbele ontkenningen te gebruiken, moet de pil waarschijnlijk verguld worden.

Het zij zo. In hoger beroep gaan is onmogelijk, omdat de boete 47,00 euro was en de drempel naar het hof is 70 euro of meer.

Rest mij slechts om te herhalen wat ik eerder heb gezegd. Zie Verweer A2-boete: laat je niet kisten, 29 mei.

Ga in beroep tegen de trajectcontroleterreur, gooi zand in de machine, laat ze overspannen raken van zittingen.

Trajectcontrole: lucratieve speeltje van boetebengels.

Trajectcontrole: lucratieve speeltje van boetebengels.