Archief per maand:
Archief per jaar:

Hoger beroep op ’t laatst ingetrokken

Werkstraf voor vijftienjarige ontuchtpleger

Door Arno Ruitenbeek
Haarlem – De vijftienjarige jongen uit Heemstede, die ontucht pleegde met jonge meisjes, is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke werkstraf. Die straf is onherroepelijk, nu zijn advocate het hoger beroep heeft ingetrokken.
Begin dit jaar meldde deze krant dat in 2008 en 2009 vijf meisjes van zes tot acht jaar het slachtoffer waren geworden van seksueel misbruik. De dader was de destijds twaalfjarige broer van hun vriendinnetje. De zaak kwam pas eind 2010 aan het licht, toen de ouders van de meisjes alarm sloegen.
Twee moeders waren er toevallig achtergekomen dat hun dochters door dezelfde jongen waren misbruikt. Vlak daarna werd duidelijk dat hij ook bij andere kinderen ‘grensoverschrijdend seksueel gedrag’ had vertoond. Uiteindelijk zijn twee van de vijf slachtoffers naar de politie gestapt. De andere hebben ‘om persoonlijke redenen’ van aangifte afgezien. De jongen vier van de vijf zaken bekend.
De vervolging van de tiener mondde uit in een proces achter gesloten deuren (omdat de verdachte minderjarig was). De eis bij de Haarlemse rechtbank, voor ontucht met twee mesjes van zeven en acht jaar luidde: 80 uur onbetaalde arbeid. Plus voortzetting van de, op vrijwillige basis reeds begonnen psychotherapie.
De rechters kwamen net als justitie tot een bewezenverklaring in beide zaken, maar deden het net iets anders. Het werd 100 uur dienstverlening, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. In die tijd staat hij onder toezicht van de reclassering en moet hij de psychologische behandeling afmaken. Ook het geëiste contactverbod met en betaling van smartengeld aan de slachtoffers zijn in het vonnis opgenomen.
Onlangs zou het hoger beroep dienen bij het Amsterdamse gerechtshof. Dat werd echter twee dagen voor de zitting ingetrokken. Advocate Esther Vroegh: ,,Mijn cliënt en zijn ouders wilden er van af. De kwestie trok ook op hen een zware wissel.”