Archief per maand:
Archief per jaar:

In beroep tegen boete van 180 euro

IJverige diender constateert overtreding in privétijd

Ik ontving gisteren, 25 mei, een boete van 180,00 euro plus zes euro administratiekosten voor een overtreding die ik me echt niet kan herinneren. Navraag leerde dat een ijverige diender in privétijd, die blijkbaar op dezelfde weg als mij reed, iets had gezien en heeft gedacht: zo kom ik mooi en simpel aan mijn bonnenquota.
Ik ben meteen in beroep gegaan. Hieronder mijn brief aan de officier van justitie. Ik houd u, lezers, natuurlijk op de hoogte van het vervolg.

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

Unit Mulder

Postbus 5000

3500 MJ Utrecht

 

Oudorp, 25 mei 2011

Betreft:  Beroep tegen opgelegde sanctie

CJIB-nummer 0062  5421 5231 3634

dd 25 mei 2011

zaaknummer 981346

 

Geachte officier van justitie,

Hierbij teken ik beroep  aan tegen de mij opgelegde sanctie onder bovengenoemde nummers. Het betreft een R610-vertreding: rijstrook volgen in strijd met rood kruis: rijstrooksignalering. Plaats van handeling Velsen-Zuid, Rijksweg A208, op 11 mei van dit jaar om 16.41 uur.

Het vermeende feit, gepleegd in het gebied dat valt onder de politie Kennemerland, zou volgens de door mij bevraagde medewerker van de afdeling bekeuringen van dat korps in Haarlem,  zijn geconstateerd door een lid van het korps Hollands-Midden (Leiderdorp). Die in eigen tijd, in burger rijdend in een auto (mogelijk zijn of haar privéwagen). Hij/zij zou hebben gezien dat ik over een wegdeel reed waar rijstrooksignalering is.

Ik kan het me niet herinneren.  Dus ik vraag u om een kopie van het ambtsedig opgemaakt document en/of alle stukken  waaruit duidelijk en onomstotelijk blijkt dat ik in de fout ben gegaan en dat deze politiefunctionaris dat  ook correct heeft kunnen waarnemen.

Waar reed (of mogelijk stond) die diender, bijvoorbeeld? Hoever achter mij, voor mij? Kortom, wat was de exacte afstand tussen zijn voertuig en het mijne?  Hoeveel auto’s zaten er tussen?  Was het zicht helder? Keek hij/zij tegen de zon in, droeg hij/zij een zonnebril (en anders een bril voor veraf)?

Reed hij/zij naast mij, bijvoorbeeld op de linkerrijstrook, wilde ik invoegen vóór de  blijkbaar aanwezige  signalering en was hem/haar dat niet welgevallig ? Liet wellicht een andere weggebruiker mij er niet tijdig tussen ?

Reed hij na de constatering eerst naar huis, ging eten en begon daarna aan het opstellen van zijn PV?  Deed hij dat de volgende dag , en waar? Wist hij op dat moment nog precies wat hij had gezien?

U begrijpt dat ik met veel vragen zit over de juistheid van de sanctie. Daarom stel ik mij vooralsnog op het standpunt dat ik het niet heb gedaan (op de wijze die deze functionaris schriftelijk heeft neergelegd) .  Het is zijn/haar woord tegen het mijne.  Ik weet door mijn werk als rechtbankverslaggever dat op ambtseed opgemaakte documenten niet altijd de toets der kritiek, lees:  de goedkeuring van de rechter, kunnen doorstaan.  Dus  het eventuele argument, dat  de agent per definitie gelijk heeft omdat….,  kunt u in uw reactie kortheidshalve passeren.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

 

 

Arno A. J. Ruitenbeek

Marestraat 3

1829 BR Oudorp