Archief per maand:
Archief per jaar:

Jachtverbod voor smienten

Smient niet meer vogelvrij.

Smient niet meer vogelvrij.

De jacht op de, volgens kenners, met uitsterven bedreigde smient is verboden in Noord-Holland. Dat heeft de rechter in Haarlem gisteren beslist in kort geding.

De provincie had eerder dit jaar ontheffing verleend voor afschot van de eendensoort. Die zou ernstige schade toebrengen aan de landbouw. Alleen is aan het aantal te doden vogels geen maximum gesteld. Vijf jaar lang zou er tussen 10 oktober en 1 april onbeperkt gejaagd mogen worden op smienten.

Vogelbescherming en drie andere instanties die zich inzetten voor fauna  maakten bezwaar tegen deze ontheffing.  Volgens de samenwerkende vogelwerkgroepen is het slecht gesteld met de eenden, die in Noord-Holland overwinteren. Vele duizenden smienten verblijven bijvoorbeeld in de wintermaanden op Texel, of ze doen het eiland aan op de trek naar het warme zuiden.

Gisteren stonden de vogelvrienden en gedeputeerde staten van Noord-Holland voor de Haarlemse bestuursrechter. Die deed vrijwel direct uitspraak: er mag niet meer worden geschoten op smienten. Daarmee is het leven van duizenden vogels gered, aldus de gelukkige eisers.

Fluiten

De smient is de enige eend die kan fluiten, v alt te lezen op de site van Ecomare, centrum voor de wadden en de Noordzee op Texel. “Niet echt fluiten, maar het “wieuw wieuw” van de mannetjes klinkt als een fluitje.”

“Smienten zijn echte graseters. De vogels grazen ’s nachts, bij voorkeur op natte weilanden. Ze slapen overdag op grote wateroppervlakken.”

Deze smientengroep wordt niet uitgedund.

Deze smientengroep wordt niet uitgedund.

“Wereldwijd leven er ongeveer anderhalf miljoen smienten. In de winter komt een derde deel daarvan naar het waddengebied. In Nederland zijn er dan zo’n 360.000 smienten te vinden langs de kust, in het rivierengebied en in Friesland. In de loop van september komen de eerste aan. De eerste tijd eten de smienten op kwelders. Later in het jaar is meer energierijk eten nodig om te overleven en gaan ze landbouwgewassen eten, 300 gram per vogel per dag. Bij vorst houden smienten het niet lang uit: de vetlaag kan voor drie dagen uitkomst bieden, daarna moeten ze naar warmere plaatsen trekken.”

“De meeste smienten broeden in het noorden van Europa en Azië. Ze overwinteren tot in het noorden van Afrika. In het broedseizoen zijn ze het liefst in de buurt van zoet water met veel waterplanten. In de winter zie je ze juist vaak langs de zeekust.”