Archief per maand:
Archief per jaar:

Kantoor verbouwd tot huurwoningen

Het kantoorpand aan de Schinkelwaard 20 wordt verbouwd tot 43 sociale huurwoningen, waarvan 31 bestemd voor jongerenhuisvesting.

Voor de exploitatie van deze 31 woningen wordt per woning een bedrag van € 5000 gevraagd aan de gemeente Alkmaar. Samen € 155.000, die komt uit de reserve jongerenhuisvesting. De woningen worden toegevoegd aan de reguliere woningvoorraad van de Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK).

Het pand staat al enkele jaren grotendeels leeg. Alkmaar heeft zich voorgenomen zulke panden, indien mogelijk en betaalbaar, tot woningen om te bouwen.

Als de gemeenteraad op 12 oktober met het voorstel instemt, begint de ruimtelijke procedure. De voorlopige planning is dat de verbouw begin 2016 van start kan gaan.