Archief per maand:
Archief per jaar:

‘Meeuwen niet voeren’

174305-meeuwenposter-6d2d36-original-1437399843

Meeuwen niet voeren. Geen etensresten achterlaten, want dat trekt de beesten aan. De enorme overlast heeft niet geleid tot afschot, maar zoals gebruikelijk met een (dure) voorlichtingscampagne.

In dit broedseizoen kan de overlast van meeuwen flink toenemen, omdat de vogels hun nesten met eieren en jongen proberen te beschermen. Daarom wordt de bevolking nu, via onder meer posters, gevraagd het ‘vliegende tuig’ niet (meer) te voeren en het restant van culinair verpozen op te ruimen. Gebeurt dat niet, ontstaat een meeuwenhangplek als op de Voordam bij de frietkraam.

De gemeente zegt zelf ook te zorgen dat meeuwen zo weinig mogelijk in vuilniszakken kunnen grutten. ‘De stad wordt schoongehouden en afval ondergronds ingezameld’. Althans, grotendeels. Want: ‘de ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad en Spoorbuurt zijn bijna allemaal geplaatst’.

Ontheffing

Samen met Haarlem en Leiden was Alkmaar in het bezit van een langlopende ontheffing van de rijksdienst voor ondernemend Nederland om meeuweneieren te ‘behandelen’. Hoe dat precies werkt, wordt op de sites niet duidelijk gemaakt. (Blijkbaar om gevoelige types niet tegen de haren in te strijken.) Wel dat er soms ook nepeieren worden neergelegd. De meeuwen broeden zich ongans, maar er komt niets. Volgend jaar maken ze ergens ander een nest.

De rechtbank in Amsterdam heeft deze ontheffing echter vernietigd, nadat Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Alkmaar naar de rechter waren gestapt. Per 14 april mag de gemeente de overlast daarom niet meer bestrijden door bijvoorbeeld nestbeheer.

De drie gemeenten zijn inmiddels in hoger beroep gegaan bij de Raad van State, om de ontheffing terug te krijgen. Het ministerie steunt de gemeenten hierin.