Archief per maand:
Archief per jaar:

‘Nationale Ombudsman dekt bedriegers’

Valselijk beschuldigde Alkmaarder staakt strijd tegen onrecht

‘De Nationale Ombudsman houdt de bedriegers van de Alkmaarse politie de hand boven het hoofd. Mijn communicatie met de ombudsman stopt bij deze dan ook. Ik zal jullie binnenkort eventjes flink de oren uitspuiten, want die zitten vol met arrogante stront.’ Was getekend, Pieter Bliek, valselijk beschuldigd van vervaardiging en bezit van kinderporno.

De Alkmaarder is de afgelopen maanden steeds feller en met steeds scabreuzer taalgebruik te hoop gelopen tegen de voormalige Alkmaarse rechter Reinier van Zutphen, nu Nationaal Ombudsman, en zijn medewerkers. Het is geëindigd, zoals alle acties van Bliek zijn geëindigd: met nul resultaat.

Bliek: 'Arrogante stront.'

Bliek: ‘Arrogante stront.’

Hij wilde bijvoorbeeld graag dat burgemeester Piet Bruinooge en drie politiefunctionarissen aangifte tegen hem deden wegens laster en smaad. Dus smeet hij met, voor genoemde vier personen beledigende commentaren op artikelen over gedoe in Alkmaar, die begin dit jaar verschenen op de site alkmaar.nieuws.nl. Eerder zat hij een politiewoordvoerster op de huid.

Zijn ‘kwelgeesten’ gaven geen krimp.

Daardoor blijft de alomvattende vraag: waarom moest Bliek aan de schandpaal?

Pikant

De affaire beheerste de afgelopen zeven jaar het leven van ex-journalist en onlangs afgestudeerd religiewetenschapper Bliek. Eind 2008 stonden er twee agenten op de stoep van zijn woning aan de Steijnstraat. De politiemensen vertelden hem dat hij er via M (meld misdaad anoniem) een anonieme tip was binnenkomen dat hij pikante foto’s van minderjarige meisjes zou hebben gemaakt.

Ter plekke constateerden de dienders, aldus Bliek, dat het onschuldige foto’s waren van buurtkinderen. Van de ouders had hij toestemming gekregen voor de opnamen. De beer was echter los. Bliek: “De zaak kwam in het nieuws, en er werden in de Tweede Kamer zelfs schriftelijke vragen gesteld aan de minister van justitie, doordat de politie de regels van de kliklijn had overtreden. Een tip is geen tip en onderzoek is vereist voordat agenten op pad worden gestuurd.”

De Alkmaarder trachtte aan te tonen dat hem onrecht was aangedaan, ‘omdat iemand de pest aan me heeft, uit wraak voor mijn kritiek in woord en geschrift jegens de autoriteiten’. Maar noch bij de klachtencommissie van de politie, noch de Nationale Ombudsman (toen nog Alex Brenninkmeijer) kreeg hij zijn gelijk. De burgemeester bleef als korpsbeheerder pal achter zijn korps staan. Omdat hij steeds weer als verliezer uit de strijd kwam, schreef hij zijn nachtmerrie op. Zie http://www.valsbeschuldigd.nl/beschuldigingen/vals-beschuldigd-van-kinderporno-het-verhaal-van-pieter-bliek.

Tumult

Daarin worden de acht ‘daders’ met naam en toenaam genoemd en flink over de hekel gehaald. Niemand klaagde tot nu toe daarover, of nam juridische stappen. Bliek: “Gewoon doodzwijgen dan waait de storm vanzelf over, zo denken ze er over. Want door de zaak te gaan oprakelen en te eisen dat namen worden geanonimiseerd, ontstaat er tumult en dat levert mogelijk publiciteit op en dat is het laatste wat ze willen.”

In een ultieme poging zijn gelijk te halen, vroeg hij de nieuwe Nationale Ombudsman het dossier-Bliek opnieuw te beoordelen. De Alkmaarder zat Van Zutphens mensen vreselijk op de huid, maar haalde definitief bakzeil. “De ombudsman heeft op basis van aantoonbaar vervalste en geantedateerde gegevens van de politie een oordeel geveld.” Van zijn voornemen om bij het kantoor van de ombudsman in den Haag een rel te schoppen, ziet hij af. “Ik berust, zij het met moeite. Ik ben moe.”

De ‘tegenstanders’ van Bliek zijn de afgelopen maanden meermalen om commentaar gevraagd. We wachten nog steeds op antwoord.

 

Dank Arno voor dit artikel!
De reden dat ik zo boos ben op de Nationale Ombudsman en de politie Alkmaar en voormalig korpsbeheerder Piet Bruinooge is de volgende:
De Nationale Ombudsman heeft doelbewust op basis van aantoonbaar vervalste en geantedateerde documenten van de politie een oordeel geveld. Dit om de bedriegers van de politie Alkmaar de hand boven het hoofd te houden.
Voor deze hypothese heb ik de volgende argumenten c.q. bewijzen:
1. De Nationale Ombudsman baseert zijn oordeel volledig op de documentatie van de politie Alkmaar die gedateerd is op 5 maart 2011, maar pas begin oktober 2012 voor een eerste maal is overlegd.
2. Bij deze documentatie zit een verklaring van wijkagent M. waarin hij stelt dat het document van 5 maart 2011 op verzoek van de korpsleiding ten behoeve van de klachtenadviescommissie die zitting had op 7 september 2011 is opgemaakt. Maar het document van 5 maart 2011 is nooit naar de de klachtencommissie gestuurd en de inhoud ervan is nimmer op zitting behandeld, terwijl wijkagent M. toen nota bene als getuige is gehoord.
3. Wijkagent M. beweert in zijn verklaring aan de Ombudsman van 17 juli 2012 dat het document van 5 maart 2011 dus is opgemaakt ten behoeve van de klachtenadviescommissie die zitting had op 7 september 2011. Mijn advocaat dient pas op 26 mei 2011 voor een eerste maal een officiële klacht in bij diezelfde klachtenadviescommissie…
4. In e-mailwisselingen met de klachtencoördinator van politie Van O. van 19 t/m 21 mei 2014 erkent de politie dat dit inderdaad niet kan kloppen en dat de verklaring van wijkagent M. dus onjuist is. De politie erkent dus eindelijk dat ze fouten maken.
5. Op 21 mei 2014 komt de politie meteen met de volgende leugen, namelijk dat het document van 5 maart 2011 dus logischerwijs allen ten behoeve van de beantwoording van de Kamervragen kan zijn gesteld. Dus dan moet het document bij het ministerie van Justitie bekend zijn, want hoe kan de minister ander de Kamervragen beantwoorden. Het ministerie laat weten het betreffende document van 5 maart 2011 niet te kennen. Hiermee confronteer ik de politie Alkmaar, die prompt
op 21 mei 2014 met de leugen komt dat het document inderdaad niet naar het ministerie is gestuurd, maar als ‘onderliggend feitenrelaas’ is gebruikt ter beantwoording van de Kamervragen.
etc, etc, etc, etc, etc, etc,……..
Het moge duidelijk zijn dat de politie Alkmaar zich in alle mogelijke bochten heeft gewrongen om de leugen stand te doen houden. Dit met medeweten van voormalig korpsbeheerder Piet Bruinooge, die ik meermalen op de hoogte heb gesteld van deze aantoonbare valsheid in geschrifte. Maar Piet gaf niet thuis. Hij blijkt zich overigens wel eens vaker schuldig te maken aan verzinsels. En het droevige is dat de Nationale Ombudsman willens en wetens meewerkt aan deze leugens.
Ik roep een ieder op die dit artikel leest het te delen!
Dank voor jullie aandacht.
Pieter Bliek