Archief per maand:
Archief per jaar:

Ondersteuning op maat en dichtbij

Alkmaar stelt wmo-beleidskader 2015 – 2018 vast

De gemeenteraad bespreekt dinsdag (16 juni) in de commissie sociaal het beleidskader 2015 – 2018 voor de uitvoering de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). ‘Ondersteuning op maat en dichtbij’ heet het stuk, waarin B en W het accent leggen op algemene voorzieningen, aangevuld met maatwerk.

Het beleidskader is opgesteld na uitvoerige raadpleging van diverse zorgpartners en -partijen en inwoners van Alkmaar. De boodschap is: hulp en ondersteuning moeten vooral dichtbij verkrijgbaar zijn. Daarbij kunnen wijk- en buurtcentra een grote rol spelen. Dat kan vanuit de algemene voorzieningen. De gemeente subsidieert deze voorzieningen en activiteiten, die vrij toegankelijk zijn voor burgers. Voorbeelden: bewonersondernemingen, ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties, buurtgericht samenwerken en cliëntondersteuning.

Wanneer de algemene voorzieningen niet voldoende soelaas bieden, gaat de gemeente op zoek naar een oplossing op maat. Dat wil zeggen dat er vooral wordt gekeken naar wat belangrijk is om diegene (weer) deel te laten nemen aan het dagelijks leven. Dat betekent ook: zoeken naar creatieve oplossingen. Dat gebeurt in overleg tussen consulent en cliënt.

Slimmer

Techniek kan iemand helpen langer zelfstandig te blijven en zo ook zijn of haar eigen leven te blijven leiden. De gemeente moedigt de ontwikkeling van nieuwe technologie aan. Daarbij ziet de gemeente ook graag dat partijen zoveel mogelijk samenwerken. Goede voorbeelden daarvan zijn al terug te zien in het Slimste Huis Alkmaar.

De vergadering van de commissie sociaal dinsdag is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat.