Op de vlucht

Elend

En een gezegend nieuw(-s-)jaar.