Archief per maand:

Prostituees Achterdam massaal tegen schending privacy

Duidelijk protest tegen schending privacy.

Duidelijk protest tegen schending privacy.

80 procent van de prostituees op de Achterdam heeft de protestbrief tegen de registratiewet wrp ondertekend. Barbara van Brakel, zelf sekswerker en opsteller van de petitie die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd: “Alle collega’s zijn er fel op tegen dat onze privacy aan alle kanten wordt geschonden.”

“Want dat doet de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Zogenaamd is de wrp bedoeld om de sociale en rechtspositie te verbeteren. Feitelijk krijgt de overheid met de wet het ultieme machtsmiddel in handen om de prostituees klein te krijgen en uiteindelijk de prostitutie te laten verdwijnen.”

Barbara op pad met de handtekeningenlijst.

Barbara op pad met de handtekeningenlijst.

Met de invoering van de wet wordt het in heel Nederland verboden een seksbedrijf uit te oefenen, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. Bij overtreding riskeert de prostituee gevangenisstraf.  “De politie krijgt verregaande bevoegdheden om woningen van sekswerkers binnen te lopen zonder rechtelijk bevel als daar illegale prostitutie wordt vermoed. Aan alle kanten wordt het sekswerkers moeilijk gemaakt om hun werk te doen. Bovendien is er de registratieplicht, waarmee onze privacy ernstig wordt geschonden.”

Mensenhandel

Barbara van Brakel heeft zich tot in de detail verdiept in de materie rond de wrp, sinds haar werkplek aan het Zandpad in Utrecht werd gesloten op vermoedens van mensenhandel. “Dat woord ligt politici en andere betweters in de mond bestorven. Maar terwijl er tot op heden niemand is veroordeeld voor mensenhandel op het Zandpad, hebben 330 legale prostituees hun legale werkplek verloren. Dat aantal zal door de wrp verveelvoudigen.”

Ook de vrouwen die werken achter de 69 ramen op de Achterdam dreigen de klos te worden van de wet. Daarom informeerde Barbara hen deze week over de wet en vroeg of ze de protestbrief tegen de wrp aan Den Haag wilden ondertekenden. 57 prostituees deden dat met volle overtuiging. “Een aantal collega’s sprak  en begreep onvoldoende Nederlands of Engels. Om het zuiver te houden, hebben we hen niet laten tekenen.”

Ze vreest dat de Tweede Kamer bij gebrek aan inzicht en kennis van zaken wellicht volgend jaar zal instemmen met het wetsvoorstel. “Maar in de Eerste Kamer zitten de mensen die van de hoed en de rand weten. Ik ga er vanuit dat zij de wet zullen wegstemmen.”

Barbara (links) legt wrp uit aan collega van Achterdam.

Barbara (links) legt wrp uit aan collega van Achterdam.