Archief per maand:
Archief per jaar:

Prostitutie op weg naar het einde

Nieuwe plaatselijke verordening doodsteek voor vrij beroep

De nieuwe algemene plaatselijke verordening is het begin van het einde, stelt de prostitutiebranche.  In Alkmaar, waar Achterdam en burgemeester Piet Bruinooge vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, is het al een gevleugelde uitdrukking: ‘Pietje boos, vergunning kwijt’. 

Achterdam vreest voor nieuwe APV-mores.

Achterdam vreest voor nieuwe APV-mores.

De Tweede Kamer zal op enig moment wel instemmen met het voorstel voor de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Want die wrp, zo denkt menig politicus, is dé oplossing voor het probleem van uitbuiting. Anders gezegd: van mensenhandel. Van met name Oost-Europese meisjes die naar Nederland worden gelokt met mooie praatjes en hier dan met veel geweld en bedreiging achter het raam belanden, hun verdiensten moeten afstaan aan een pooier en desnoods worden vermoord als ze niet meewerken.

Een van de maatregelen in de wrp is dat gemeenten een vergunningenstelsel moeten invoeren. Tot nu toe waren gemeenten autonoom in hun keuze. Met de invoering van de wet wordt het in heel Nederland verboden een seksbedrijf uit te oefenen, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. Dit betekent dat niet alleen elke exploitant, maar ook elke prostituee, escortdame en huisvrouw met ‘liggende bijverdiensten’ een vergunning moet hebben om seksuele handelingen te (laten) verrichten.

Sekbedrijven

Maar het kan nog maanden en wie weet jaren duren, voordat ze in Den Haag hun ei hebben gelegd. Die onzekerheid is onwenselijk, aldus de Vereniging Nederlandse Gemeenten: “Gebleken is dat een groot aantal gemeenten de behoefte heeft om binnen afzienbare tijd een nieuw of verbeterd vergunningenstelsel voor seksbedrijven in te voeren. Nu de wet nog zeker enige tijd op zich laat wachten, is besloten om aan de wens van gemeenten tegemoet te komen.”

De VNG heeft daarom, vooruitlopend op de uiteindelijke inwerkingtreding van de wet – voor gekozen de zogenoemde model-apv te actualiseren. Aan de hand van dat voorbeeld stelt elke gemeente zijn eigen algemene plaatselijke verordening vast. Besloten is de model-apv nauw aan te laten sluiten bij het wetsvoorstel. “Hiermee wordt voorkomen dat gemeenten die een nieuw of verbeterd vergunningenstelsel invoeren, binnen afzienbare tijd opnieuw substantiële materiële wijzigingen in hun regelgeving en beleid door moeten voeren.”

De brief van de VNG aan haar leden van begin juli is, mogelijk door de vakantie, grotendeels onopgemerkt gebleven. Maar niet bij ondernemers in Alkmaarse rosse straat Achterdam of bij Proud. De Nederlandse belangenvereniging van iedereen die werkzaam is in de erotische dienstverlening, is boos en verontwaardigd over de model-apv en de gevolgen daarvan voor de branche.

Vrij

Mariska Majoor, namens Proud: “Er komt een einde aan sekswerk als vrij beroep. De overheid ziet straks elke vorm van erotische dienstverlening als prostitutie en daarmee vergunningplichtig. Gemeenten weigeren op grote schaal een vergunning af te geven aan zelfstandige sekswerkers (die thuis of vanuit huis werken). Ze zijn zodoende altijd gedwongen te werken in bordelen. 100 procent voor jezelf werken, zonder tussenkomst van een derde, kan dus bijna niet meer.”

“Advertenties (ook op internet) mogen straks alleen nog maar worden geaccepteerd met vergunningnummer en de politie krijgt verregaande bevoegdheden om woningen van sekswerkers binnen te treden zonder rechtelijk bevel als daar illegale prostitutie wordt vermoed. Aan alle kanten wordt het sekswerkers moeilijk gemaakt om hun werk te doen. Daar waar het wel kan worden ze onderworpen aan een enorme hoeveelheid privacyschendende regels.”

Exploitanten op de Achterdam vrezen ’t ergste. In de model-apv staat dat de vergunningverlening volledig bij burgemeester komt te liggen. Tot nu toe lag de vergunningverlening bij het bevoegd bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. Nu is er, in navolging van de wrp, voor gekozen deze taak volledig bij de burgemeester te beleggen.

“Piet Bruinooge moet niets hebben van prostitutie. Dat heeft hij sinds zijn aantreden in 2007 duidelijk genoeg gemaakt. De helft van de ramen op de Achterdam is gesloten, hij heeft eigenmachtig geprobeerd de looptijd van de vergunningen terug te brengen van drie naar een jaar, vergunningen worden op oneigenlijke grond geweigerd. En die man krijgt nu dus het alleenrecht. Als burgemeesterpiet weer eens iets dwarszit, is de vergunning weg. Daar kun je van op aan.”

Keihard

Mariska Majoor is het daar volledig mee eens. “Een gemeente als Alkmaar, die geen prostitutie wil, kan de model-apv zien als handvat om keihard op te treden. ik vind dat onbegrijpelijk en nogal on-Nederlands. Wat doe een sekswerker toch verkeerd? Wat is nu het probleem, als iemand achter z’n webcam zit en zo wat bijverdient? Of als iemand af en toe een klantje thuiskrijgt en niemand merkt daar iets van?”

Exploitanten worden in de model-apv verplicht voor een minimale periode te verhuren. “Echt absurd”, aldus Mariska Majoor. Door ze te verplichten voor minimaal een maand te verhuren aan iemand die nieuw is in ’t vak, maakt de overheid ze tot de pooiers waar ze zo graag vanaf wil. Want de vrouw moet wel voor die periode betalen. Maar als ze weinig klanten krijgt, verdient zij niets en de exploitant wel. Bovendien worden de exploitanten ook nog verantwoordelijk gesteld als een vrouw zich niet houdt aan de maximale werktijd per dag van twaalf uur.”

Hoewel de regels deels bedoeld zijn om misstanden tegen te gaan, zullen deze regels de misstanden alleen maar in de hand werken. Daarvan is Proud overtuigd. “De overheid raakt het zicht op de branche kwijt. Die gaat ondergrond. Gedwongen prostitutie ga je helaas niet tegen, want die laat zich niet tegenhouden door regels. Een mensenhandelaar weet dat hij de regels overtreedt en heeft daar lak aan. Vrijwillige prostitutie ontmoedig je zo wel, want niemand heeft er op deze manier nog zin in. sekswerker niet, klant niet en goede exploitant niet.”

In de ogen van de VNG wordt de soep niet zo heet gegeten. “De model-apv bevat veel ‘knoppen’ waar aan gedraaid kan worden naar aanleiding van beleidsmatige afwegingen op lokaal niveau. Om hier goede en zo breed mogelijk gedragen keuzes bij te kunnen maken, achten wij het onontbeerlijk dat gemeenten in gesprek treden met inwoners, vertegenwoordigers uit de sector en van diverse gezondheids- en belangenorganisaties en eventuele andere belanghebbende partijen.”

Eind van prostitutie nabij? Illustratie: Cyberscooty

Eind van prostitutie nabij? Illustratie: Cyberscooty