Archief per maand:
Archief per jaar:

Prostitutieloket komt later

Kamerverhuurder Frans Snel heeft het allemaal niet begrepen. Dat is de reactie van Alkmaars burgemeester Piet Bruinooge op de brief over het spookloket die Snel gisteren verspreidde.

Snel verhuurt kamers aan prostituees op de Achterdam. Aan zijn vergunning is een reeks regels en voorschriften gekoppeld. Als hij daaraan niet voldoet, kan hij zijn vergunning kwijtraken. Dat geldt vooral voor de eis dat hij alleen kamers mag verhuren aan dames die een registratiebewijs hebben.  Dat papier (dat mensenhandel en uitbuiting moet uitsluiten) moeten ze ophalen bij het prostitutieloket op het stadskantoor, zo leest Snel in zijn papieren.

Nadat hij vorige week met eigen ogen had geconstateerd dat dit loket niet bestond, lichtte hij gisteren de politieke partijen in Alkmaar in. Ouderenjournaal vroeg de gemeente twee keer om commentaar, maar kreeg dat niet. De burgemeester liet wel een mailtje versturen aan de gemeenteraadsleden, waarin hij zegt dat hij weliswaar voorstander is van registratieplicht van sekswerkers, maar dat hij wacht met de invoering van de registratieplicht in zijn stad tot de wet regulering prostitutiebranche van kracht is geworden.

“De heer Snel heeft zijn informatie gevonden op een site van het ministerie van veiligheid en justitie en dat is niet geldig”, aldus de woordvoerster van de burgemeester. “De heer Snel weet van onze ambtenaren dat de afspraak is dat de registratieplicht nog niet geldig is. De burgemeester neemt dan ook afstand van de suggestie van de heer Snel dat de leugen regeert in Alkmaar.”