Archief per maand:
Archief per jaar:

Raadslid veroordeeld voor schending ambtsgeheim

Een gemeenteraadslid uit Bloemendaal is veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur voor schending van haar ambtsgeheim.

Volgens de Haarlemse rechtbank schond het raadslid opzettelijk haar ambtsgeheim toen zij (delen van) stukken, die haar onder geheimhouding waren verstrekt, openbaar heeft gemaakt op een door haar op 16 december 2014 georganiseerde persbijeenkomst en op de website van de partij waarvoor zij raadslid is.

De lokale politica verweerde zich door te stellen dat die handelingen niet strafbaar zijn, omdat er geen sprake zou zijn van geheime stukken. Ook meende dat ze er terecht van is uitgegaan dat er geen geheimhouding rustte op die documenten en derhalve geen opzet heeft gehad op het schenden van haar ambtsgeheim. De rechtbank haalde door die verdediging een dikke streep.

“Met de openbaarmaking van de stukken is ze tot eigenrichting overgegaan. Daarmee heeft ze het vertrouwen dat het college van B en W in leden van de gemeenteraad mag stellen ernstig beschaamd en tevens publiekelijk het aanzien van haar ambt geschaad”, aldus het vonnis.