Archief per maand:
Archief per jaar:

Rapport: wethouder Kloos integer

‘Er is geen reden om te twijfelen aan de integriteit van wethouder Victor Kloos’. Dat is de kern van een onderzoek naar de OPA-politicus.

De Senioren Partij Alkmaar (SPA) heeft in april bij burgemeester Piet Bruinooge – als voorzitter van de gemeenteraad –  melding gemaakt van twijfels over de nevenfunctie van Kloos bij de stichting TOP, die het plaatselijke 50plus-beleid uitvoert. Op verzoek van de ‘beklaagde’ liet de burgemeester onafhankelijk onderzoek doen door dr. mr. M. Pheijffer, verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Integraal

Pheijffer constateert dat Kloos niet in strijd heeft gehandeld met de gemeentewet en de door de gemeenteraad vastgestelde ‘gedragscode bestuurlijke integriteit bestuurders van de gemeente Alkmaar’. Het hoeft geen verwondering te wekken dat Bruinooge de conclusies van het rapport integraal overneemt. “Uit dit gedegen onafhankelijk onderzoek blijkt dat er  geen enkele reden is te twijfelen aan de integriteit van wethouder Kloos.”

Pheijffer heeft aanbevelingen gedaan om eventuele onduidelijkheden rondom nevenfuncties weg te nemen. Bruinooge neemt deze aanbevelingen over en zal in het najaar de gemeenteraad een voorstel voorleggen ter aanscherping, verduidelijking en of concretisering van enkele begrippen in de gedragscode.