Archief per maand:
Archief per jaar:

Rechter schakelt taxironselaars Schiphol uit

Schiphol geen plek voor ronselaars.

De taxironselaars hebben hun kort geding tegen de burgemeester van Haarlemmermeer verloren. Dat betekent dat de rechter het verbod toestaat op aanbod van taxidiensten buiten het door Schiphol gehanteerde systeem.

De ronselaars, taxichauffeurs die hun diensten aanbieden op het plein voor de aankomsthal en in het luchthavengebouw, hadden de gevraagd om het verbod te schorsen. De burgemeester heeft de maatregel genomen, omdat de taxichauffeurs passagiers onheus bejegenen – menigeen zegt: agressief en intimideren-  waardoor de openbare orde wordt verstoord.

Het verbod om taxidiensten aan te bieden berust op een aanwijzingsbesluit van de burgemeester op grond van de Algemene plaatselijke verordening. In dit besluit heeft de burgemeester het plein voor de aankomsthal en het luchthavengebouw aangewezen als gebied waar geen taxidiensten mogen worden aangeboden. Dat mag alleen nog op de taxistandplaats, vanuit de auto. En daar staan de wel geregistreerde taxi’s en chauffeurs. Volgens de voorzieningenrechter is het aanwijzingsbesluit niet in strijd met de wet personenvervoer 2000 en de gemeentewet. De taxichauffeurs hadden dit betoogd.

Incidenten

Verder blijkt, volgens de voorzieningenrechter, uit een rapportage van de marechaussee dat er incidenten plaats hebben, waardoor de normale gang van zaken ernstig wordt verstoord. De burgmeester is bevoegd daar tegen op te treden. Daarbij heeft hij het belang van de handhaving van de openbare orde mogen laten prevaleren boven het belang van de taxichauffeurs die buiten het door Schiphol gehanteerde taxisysteem hun taxidiensten willen aanbieden.

De rechter vindt het ook van belang dat de taxichauffeurs op de luchthaven taxidiensten kunnen blijven aanbieden als zij zich voegen binnen het door Schiphol gehanteerde taxisysteem. Zij moeten zich dan aansluiten bij een geaccepteerde taxiorganisatie. Dat zij dat niet willen is hun eigen keuze. Het gevolg is dat het nu verboden is in het op Schiphol aangewezen gebied buiten de taxistandplaats taxidiensten aan te bieden.

Tegen de uitspraak van de rechter kan geen hoger beroep worden ingesteld. Wel loopt er nog een beroepsprocedure van de taxichauffeurs tegen het aanwijzingsbesluit van de burgemeester. Daarin zal de rechtbank later dit jaar een uitspraak doen.

TAXI in Ljubljana, Slovenia