Archief per maand:
Archief per jaar:

Rechtszaken duren weer langer

Rechtszaken duurden in 2013 weer langer. Met name in strafzaken en handelsconflicten zat er weer meer tijd tussen het feit (misdrijf) en de behandeling in de rechtszaal.

Dat meldt www.rechtspraak.nl., de site van de Raad voor de rechtspraak. Een belangrijke doelstelling van die instantie is rechtszaken korter te laten duren. Want uit onderzoeken naar klanttevredenheid blijkt dat er ontevredenheid is over de duur van rechtszaken, de zogenoemde doorlooptijden. Uit ander onderzoek blijkt dat tijdige rechtspraak een wezenlijke bijdrage levert aan een gezond economisch klimaat.

Frits Bakker, voorzitter van de raad, reageert op de stagnatie in de verkorting van de doorlooptijden: “Voor mij is dit een bevestiging van wat we eerder hebben gezegd. Er is de laatste tijd veel op de organisatie af gekomen.” In 2013 werden bijvoorbeeld gerechten samengevoegd, zoals de rechtbanken Alkmaar en Haarlem tot rechtbank Noord-Holland. “Dat heeft veel gevergd”, aldus Bakker. “Ook zijn we bezig met een groot moderniseringsprogramma, dat veel van de organisatie vraagt en dat we uit eigen middelen moeten financieren. Er zijn grenzen aan wat je van mensen kunt vragen.”

Sneller

Sinds 2009 lukte het rechtszaken sneller af te handelen. Deze ontwikkeling stopte in 2012. Deze lijn blijkt in 2013 doorgezet: er is sprake van een licht oplopende duur van rechtszaken. Dit geldt vooral voor straf- en handelszaken. Er zijn wel verschillen tussen gerechten, waardoor de raad nog kansen ziet om interne verbeteringen aan te brengen in de werkwijzen.

In totaal zijner 45 verschillende soorten zaken, waarvoor allemaal verschillende normen gelden. Zo worden er bij de sector ‘straf’ vijf typen zaken onderscheiden: bij de kinderrechter, politierechter, meervoudige kamer, raadkamer (achter gesloten deuren) over voorlopige hechtenis en andere raadkamer over bijvoorbeeld inbeslagnemingenverzoeken.In 2012 voldeden vier van de vijf proceduresoorten aan de normen. In 2013 was dat nog maar bij twee van de vijf.

Per jaar behandelen gerechten circa 1,8 miljoen rechtszaken. rechterBakker: “We moeten doorwerken aan de vereenvoudiging van de procedures en aan rechtszaken voeren via internet. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag uit de samenleving. Maar rechters kunnen geen concessies doen aan kwaliteit, zaken moeten zorgvuldig worden behandeld.”