Archief per maand:
Archief per jaar:

Rijdende rechter gevraagd in Ringershofje

Ringershofje is voor Ringershofjebewoners eerst, aldus Bliek.

Hommeles in het Alkmaarse Ringershofje. Ruzie over het gemeenschappelijk gebruik van de tuin, waar bovendien het gras ‘bedroevend’ is, volgens boze bewoner Pieter Bliek. Hij heeft in arren moede de rijdende rechter aangeschreven. Mocht John Reid trek hebben in dit hoog oplopende conflict (tot en met aangiftes bij de politie toe), hoeft-ie niet ver. Want in het dagelijks leven is hij rechter in Alkmaar.

Hier de brief die Bliek aan de redactie van het tv-programma schreef:

Wij wonen met enkele tientallen bewoners in het Ringershofje in Alkmaar. In het verleden zijn er vele conflicten geweest over het gemeenschappelijk gebruik van de tuin. Dit omdat bewoners bij elkaar bij mooi weer op de stoep gingen zitten en op het gras pal voor de woning. Wij hebben jaren geleden besloten dat iedereen zoveel mogelijk voor zijn eigen woning zit en anders zit op het gras in de hoek waar men woont. Deze afspraak heeft zijn dienst bewezen. De conflicten zijn sindsdien tot een minimum beperkt gebleven.
Vorig jaar is het oude pand aan de Paul Krugerstraat afgebroken. Hiervoor in de plaats is een historisch nieuwbouwpand aan de Paul Krugerstraat herrezen. Het grasveld aan de Paul Krugerstraat werd maar niet door de woningbouw Van Alckmaer voor Wonen ingezaaid. Pas na herhaaldelijk geklaag zaaide de woningbouw het gras in. De nieuwe bewoners gaan nu massaal bij ons voor de deur zitten en ook op het kleine stukje gras. Dit veroorzaakt grote conflicten.
Het gras aan de kant van de Paul Krugerstraat groeit helaas erg slecht. Het is slecht ingezaaid en de grond in arm waardoor het gras niet groeit. Dus hebben de bewoners aan de kant van de Paul Krugerstraat geen plek om op het gras te zitten. De woningbouw verzuimt tot op heden het gras goed in te zaaien en te bemesten zodat het groeit. En de bewoners van de Paul Krugerstraat lijken maar niet te willen begrijpen dat zij de privacy van de bewoners aan de Steijnstraat dienen te respecteren.
Als eiser vraag ik de rijdende rechter om de woningbouw op te dragen te zorgen dat het gras aan de kant van de Paul Krugerstraat zal groeien door het beter in te zaaien en te bemesten. En voorts verzoek ik de rechter om een uitspraak te doen dat iedereen zoveel mogelijk zit op het gras in de hoek waar men woont om conflicten onder bewoners te voorkomen. Behalve natuurlijk als bewoners onderling bij elkaar op visite zijn. Daarnaast hebben wij last van een gluurder uit de buurt.
Een lastige buurvrouw die hier telkens komt gluren, maar niet in het hofje woont. Dit is ook al eerder geëscaleerd, maar deze mevrouw blijft maar doorgaan met haar gegluurd. Dus ook hier graag een uitspraak over.
De emoties lopen momenteel hoog op hier in het Ringershofje in Alkmaar. Dus het wordt de hoogste tijd dat de rijdende rechter hier op bezoek komt.
Hoogachtend, Pieter Bliek.

Bliek heeft de tuin voor zijn huis afgezet met ‘politielint’.