Archief per maand:

Rioolwater Monitor genomineerd

‘Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor’ is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs, categorie Het waterschap van de toekomst. Nog elf andere innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer dingen mee naar een van de vijf prijzen, die op 2 december worden bekend gemaakt.

De Unie van Waterschappen organiseert samen met de Nederlandse Waterschapsbank de Waterinnovatieprijs om innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer in het zonnetje te zetten.

De twaalf genomineerde projecten komen – per drie – in aanmerking voor de prijs in een van de vier categorieën ‘Aanpassen aan weersextremen’, ‘Gezond water en een gezonde bodem’, ‘Klimaatneutraliteit’ en ‘Het waterschap van de toekomst’. Alle twaalf maken ook nog kans op de Publieksprijs.

De genomineerden in de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ zijn geworden:

 • Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière (Waterschap Rivierenland en de Combinatie Van de Wetering e.a.)
 • De Heuvelstraat Silvolde (Waterschap Rijn en IJssel)
 • Het Roterende Kunststof Duikerschot (Waterschap De Dommel)

‘Gezond water en gezonde bodem’:

 • Waternavel als voer voor wormen (Waterschap Aa en Maas)
 • AdOx – Medicijnresten uit rioolwater verwijderen met zeolieten en ozon (TU Delft)
 • WaterQi – Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes (het hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterQi B.V.)

‘Klimaatneutraliteit’:

 • De Energie Damwand (CRUX Engineering B.V.)
 • Superkritisch vergassen: de missing link naar een duurzame samenleving (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • RWZI H2essenpO2rt (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

‘Het waterschap van de toekomst’:

 • Vakmanschap op afstand (Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel)
 • De detectie van muskus- en beverratten via eDNA (UvA, Wetterskip Fryslân, het hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden)
 • Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor (Operationeel Team Rioolwatersurveillance, ministerie van VWS, RIVM en Unie van Waterschappen)

Meer uitleg over de genomineerden is terug te vinden op Waterinnovatieprijs.nl . Ook is het via deze website mogelijk te stemmen voor de Publieksprijs.

Wie de winnaars worden, wordt op 2 december bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival. Dat heeft dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht. Het thema is ‘Het waterschap van de toekomst’.