Archief per maand:
Archief per jaar:

Rugstreeppad kan rustig oversteken

De rugstreeppad, de hazelworm en de zandhagedis kunnen binnenkort zonder gevaar de Zeeweg in nationaal park Zuid-Kennemerland oversteken. Want begonnen is aan de aanleg van de nieuwe natuurbrug.

“Voor mens en dier ontstaat een aantrekkelijk aaneengesloten natuurgebied”, snottert het persbericht van de provincie Noord-Holland. De nieuwe brug over de Zeeweg is de derde natuurlijke verbinding in het park, na Zandpoort (over de Zandvoortselaan, Zandvoort) en Duinpoort (over het spoor).

“De drie natuurbruggen verbinden gezamenlijk meer dan 7000 hectare uniek natuurgebied. De natuur in het park draagt bij aan het leefklimaat van de inwoners van de hele verstedelijkte regio. Dat versterkt weer het vestigingsklimaat van deze streek.” Dat u het maar weet.

Zo moet de brug er uit komen te zien.

Zo moet de brug er uit komen te zien.