Archief per maand:
Archief per jaar:

Van Ruysdael meest ambitieuze aankoop Stedelijk Museum Alkmaar

Salomon van Ruysdael, Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit het noorden, 1644, olieverf op paneel, 61,6 x 93,4 cm.

Stedelijk Museum Alkmaar heeft een bijzonder schilderij kunnen verwerven van Salomon van Ruysdael. Het werk, tot voor kort in het bezit van een particuliere Amerikaanse verzamelaar, toont de Alkmaarse Grote of Sint-Laurenskerk met omliggende huizen en gebouwen vanuit het noorden.

De befaamde landschapsschilder Salomon van Ruysdael (1600/1603-1670) Ruysdael had een bijzondere band met Alkmaar. Zijn broer Pieter de Gooyer woonde er met zijn gezin. Van Ruysdael verbleef regelmatig in de stad, zeker nadat Pieter overleden was en Salomon voogd was over diens kinderen. Hij bracht Alkmaar maar liefst veertien keer in beeld met de Grote of Sint-Laurenskerk steeds herkenbaar in beeld. Van Ruysdael vermengde in zijn schilderijen de werkelijkheid met een flinke dosis fantasie. Zijn voorstellingen zijn geen natuurgetrouwe weergaven van bestaande steden of dorpen.

De nieuwe aanwinst van Stedelijk Museum Alkmaar is een uitzondering op deze regel. Dat concludeerde stadsarcheoloog Peter Bitter na vergelijking ervan met de betrouwbare plattegrond van Alkmaar van Joan Blaeu uit 1650. De meeste topografische details in het schilderij zijn ook op de kaart aanwijsbaar. Het museum kon het prachtstuk verwerven dankzij bijdragen van de King Baudouin Foundation United States, de Vereniging Rembrandt mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Victoriefonds Alkmaar, gemeente Alkmaar en de Vrienden van Stedelijk Museum Alkmaar

Kerk

In 2018 viert Alkmaar het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk. De verwerving van het Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk te Alkmaar is een fraaie prelude hierop. Stedelijk Museum Alkmaar zal tijdens dit jubileum een tentoonstelling samenstellen met werken waarin de Grote Kerk centraal staat. Vanaf 3 februari is de nieuwe aanwinst alvast kort te zien in de kleine zaal, vergezeld van archiefdocumenten en de kaart van Blaeu.

Uitsnede.