Archief per maand:
Archief per jaar:

Schimmelflat wordt aangepakt

Wie heeft er afzuigkap voor familie Aryania?

De Alkmaarse familie Aryania krijgt geen nieuwe, cq vervangende woning van woningcorporatie. Wel wordt hun ‘schimmelflat’ aan de Koelmalaan aangepakt, in de hoop dat de vochtproblemen verdwijnen. Wie een (tweedehands) afzuigkap voor de Aryania’s heeft, kan zich melden bij bemiddelaar Pieter Bliek, p.i.bliek@hotmail.com.

Op 1 december publiceerden wij over het drama van de familie Aryania, zie daarvoor http://www.nzg-journalisten.nl/schimmel-neemt-b…-woning-aryanias/. Hun woning in de stokoude Koelmaflat is een en al schimmel. Zij geven woningbouwcorporatie Woonwaard de schuld. ‘Er zitten gaten in de buitenmuren en het vocht slaat door. De muren in de slaapkamers voelen letterlijk vochten en klam aan.‘ Woonwaard kaatst de bal terug en zegt dat de familie te weinig of slecht ventileert.

Uitkomst van de schimmelnachtmerrie is, mede dankzij het ‘massagewerk’ van Bliek, dat er de afgelopen weken een onderzoek heeft plaatsgehad in de woning. Het rapport is nu gereed en aan de familie voorgelegd. Bliek is aanwezig bij de ontmoeting tussen de partijen. Dit is zijn verslag:

Om 13:30 uur zat ik samen met de familie in spanning te wachten. Woonwaard kwam met 2 man sterk en niet de eerste de besten. De heren C. van Rijn (manager Woonwaard) en Paul van Duyn (technisch projectleider) kwamen het expertiserapport dat door bureau Handgraaf Bouwadvies naar aanleiding van de inspectie en de verrichtte metingen was opgesteld, mondeling toelichten.

Citaten uit de conclusie van het rapport:

De schimmelvorming in de slaapkamer(s) is het gevolg van het blokkeren van ventilatie achter het bedmeubel en de boekenkast. Doordat de westgevel op de vierde verdieping koud wordt en slecht geïsoleerd is (eigenschap gebouw), kan hier eenvoudig vocht op condenseren en dit is een voedingsbodem voor schimmels. Dit verschijnsel komt bij veel woningen voor, ook bij woningen van een latere bouwperiode.

 Woonwaard verklaart dat er geen klachten bekend zijn over vocht problemen bij overige appartementen in het gebouw. Ook de vorige bewoners van dit appartement hebben geen vochtproblemen gemeld bij Woonwaard. Het appartementengebouw is gebouwd in de jaren rond 1960 en heeft de eigenschappen die bij een gebouw van die bouwperiode horen. Isolatie, ventilatie zijn dan ook uit die periode en zijn anders dan de huidige eisen. Dit betekent dat in het gebruik van het appartement hiermee rekening dient te worden gehouden.

Het is gemiddeld te vochtig en er is een te hoge CO2-concentratie in het appartement waardoor er gezondheidsklachten kunnen ontstaan.

Het rapport en Woonwaard geven ook enkele adviezen:

 Advies is om meubels zoals boekenkasten en bedden in de slaapkamers enkele centimeters van de koude muren waarop de schimmel ontstaan te schuiven. Hierdoor komen de muurdelen meer in aanraking met de temperatuurvan de woning en wordt de ventilatie ook beter. 

Voorst wordt er geadviseerd om het stookgedrag aan te passen. De woning met name de temperatuur in de slaapkamers van de kinderen is te laag. Koele lucht kan minder vocht bevatten, waardoor er condens op de koude muurdelen ontstaat.

Het rapport tikt ook Woonwaard op de vingers. Handgraaf Bouwadvies adviseert Woonaard om extra ventilatievoorzieningen aan te brengen in de woning in de keuken, de woonkamer en op het balkon. Handgraaf Bouwadvies heeft  zeven dagen lang gemeten in de woning waar meetapparatuur is geplaatst. De CO2-waarden waren gemiddeld te hoog voor een gezond leefklimaat. De waarden lagen tussen de 1200 en 1800 ppm (parts per milion = deeltjes per miljoen) met uitschieters naar 3500 ppm. Advies is tussen de 800 en 1200 ppm. De relatieve luchtvochtigheid bedroeg gemiddeld zo’n 70 tot 75 procent. Gezond zijn waarden tussen de 40 en 60 procent.

Woonwaard erkent dat de ventilatiemogelijkheden te summier zijn en dat de woning slecht geïsoleerd is, maar gaf tijdens de toelichting van het rapport de familie ook een duidelijke tik op de vingers. Woonwaard is nog steeds van mening dat de familie te weinig en te kort ventileert. Zij baseert zich in haar oordeel op de meetgegevens die die duidelijke pieken laten zien in grafieken van de metingen. Met name op momenten als er gekookt en gedoucht wordt en veel mensen in de woning aanwezig zijn, vertonen de grafieken behoorlijke pieken in de luchtvochtigheid en het gehalte CO2. Dit duidt er volgens Woonwaard op dat er op dergelijke piekmomenten nog steeds niet afdoende wordt geventileerd.

De familie was hevig teleurgesteld met deze boodschap. Ze hadden verwacht dat Woonwaard hen vervangende woonruimte zou aanbieden met verhuiskosten en inrichtingskosten. Maar daar gaat Woonwaard tot hun grote verdriet niet in mee. Argumenten zoals de leverziekte van de zoon en een ongezond leefklimaat mochten niet baten. De beide heren toonden wel begrip, maar gaven duidelijk aan dat de kansen op vervangende woonruimte nihil waren. Hierdoor liepen de spanningen tijdens het gesprek enigszins op.

Woonwaard bleef er toch bij dat de familie meer en beter moest gaan ventileren. Manager Van Rijn zei letterlijk: ‘Ik durf voor een plak chocolade of fles wijn te wedden dat wanneer de familie na de technische verbeteringen die wij hebben aangebracht onze adviezen voor ventilatie opvolgt, de schimmel tot het verleden behoort.’

Volgens technisch projectleider Van Duyn is het ook raadzaam dat de familieleden na elke douchebeurt de tegels in de badkamer met een handdoek afdrogen. Dat scheelt ook weer vocht in de woning. De familie werd na deze adviezen nog bozer. Zij kregen eigenlijk de schuld van de schimmelvorming in de woning. Om de boel te sussen heb ik toen voorgesteld dat Woonwaard en de familie de proef op de som moesten nemen. De familie is het daar mee eens. Woonwaard stemt ook toe en zegt toe de eerste week van januari onder meer de volgende werkzaamheden te verrichten:

Badkamer. Ventilatie in douchehoek verbeteren (gat meer open maken) en ventilatierooster plaatsen. Deur onderzijde ventilatierooster plaatsen.

Slaapkamer klein. Wand waar schimmelvorming aanwezig is,  bekleden met isolerende panelen tot aan radiator. Klepraam raambomen met kierstand monteren.

Woonkamer. Grote klepraam raambomen met kierstand monteren.

 Keuken. Rooster van ventilatierooster boven raam reinigen. Gat boren rond 125 mm, buitenzijde rooster met terugslagklep en (eigen geleverde) afzuigkap plaatsen en aansluiten.

Ik koop een afzuigkap die Woonwaard in de keuken ophangt. NB: Als iemand die dit leest een afzuigkap voor me heeft, graag.

Ik maak met de familie een plan van aanpak voor de ventilatie. Er zullen gedurende enkele weken meters in de woning worden geplaatst om na te gaan of de relatieve luchtvochtigheid en het CO2-gehalte omlaag gaan, met name ook tijdens de piekmomenten, tijdens het koken en als er veel mensen tegelijkertijd in een ruimte zijn.

Eind januari moet duidelijk worden of het vochtgehalte en de CO2 omlaag zijn gegaan en of de schimmelklachten inderdaad tot het verleden behoren. Is dat niet het geval, dan kijken we verder.

PRETTIGE KERST U ALLEN.