Archief per maand:
Archief per jaar:

Seniorenpartij: voor zeven ton ‘genaaid’ door wethouder

Seniorenpartij Alkmaar voelt zich voor 700.000 euro ‘genaaid’ door wethouder Victor Kloos (OPA). Het draait om het krediet dat zonder instemming van de gemeenteraad is uitgetrokken voor de verlaging van de Noorderkade.

 SPA-fractieleider Arie Epskamp heeft nu schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over het optreden van Kloos. “Tijdens de commissievergadering ruimte van 2 maart heeft de SPA gevraagd naar het voorstel ‘keuze voorkeursvariant verlaging Noorderkade en het daaraan verbonden uitvoeringskrediet.’ Drie weken later ontving de commissie een memorandum van de wethouder”, aldus Epskamp, en daar hebben wij nogal wat vragen over.”

“Want in het commissievoorstel van 17 maart 2016 stelde het college dat de commissie een ruimtelijke keuze voorgelegd werd, een (financiële) uitwerking en een verzoek om een uitvoeringskrediet zou nog volgen. Een definitieve instemming was niet aan de orde, want dat zou nog volgen en zo hebben de gemeenteraadsfracties zich in die commissievergadering ook opgesteld.”

Geschonden

SPA wil weten of Bruinooge, Kloos en hun collega’s erkennen dat ze die belofte hebben gedaan. “In het commissievoorstel stelde het college ook dat een uitwerking en een verzoek om een uitvoeringskrediet nog aan de gemeenteraad voorgelegd zouden worden. Volgens ons hebben ze deze toezegging aan de commissie geschonden. Ik wil graag weten of ze het daar mee eens zijn en hoor graag de uitleg.”

“In het memo van 23 maart stelden Kloos cs dat de middelen voor de verlaging van de Noorderkade beschikbaar zijn gesteld bij de begroting van 2017. Daar staat op pagina 132 onder de noemer 1 ‘uitvoeringsprogramma openbare ruimte Overstad’ een bedrag van € 4.637.000. Het college vindt blijkbaar dat de gemeenteraad daarmee had moeten weten dat dat groen licht voor verlaging van de Noorderkade betrof. Ik kan me dat niet voorstellen, maar ik hoor het graag.”

“Volgens de memo bedragen de kosten voor verlaging van de Noorderkade € 700.000. Zijn dit alle kosten die met het verlagen van de Noorderkade gemoeid zijn? En vindt het college echt dat de gemeenteraad met een zinnetje ‘openbare ruimte Overstad’, verstopt op pagina 132 van de begroting, haar budgetrecht inzake een bedrag van maar liefst zeven7 ton voor verlaging van de Noorderkade goed heeft kunnen uitvoeren?”

Zeven ton voor verlaagde Noorderkade. SPA wil daar meer over weten.