Archief per maand:
Archief per jaar:

Stadsregering nekt motie ‘werk voor 50-plussers’ van SPA

De Alkmaarse ‘regeringscoalitie’ van OPA, VVD, CDA en D66 heeft een lovenswaardig voorstel van de SeniorenPartij Alkmaar de nek omgedraaid. De SPA wilde werkloze 50-plussers weer aan de arbeid hebben.  

Tijdens de behandeling van de begroting 2017 deed Arie Epskamp, fractievoorzitter van de SPA, het voorstel om in de begroting een extra impuls op te nemen om werkloze 50-plussers weer aan het werk te krijgen.

Eerder had de gemeenteraad al een initiatiefvoorstel van CDA, D66 en PvdA aangenomen om een ieder ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ een extra steuntje in de rug te geven door middel van garantiebanen cq werkervaringsprojecten. 

Epskamp: “Met ons voorstel werd die groep dus uitgebreid met senioren. In de verschillende raadscommissies heeft de SPA de positie van de senioren op de arbeidsmarkt herhaaldelijk aan de orde gesteld. Tot onze grote verbazing stemden de coalitiepartijen tegen het voorstel, omdat het eerder ingediende initiatiefvoorstel ook voor senioren zou gelden.”

“Dat is niet het geval. Niet iedere senior heeft een arbeidshandicap, hij of zij is gewoon ouder en wordt om die reden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt”, aldus een boze Epskamp. “Dus een extra zetje in de rug voor senioren bij het vinden van werk heeft de coalitie weggestemd. Het is maar dat u het weet.”