Archief per maand:
Archief per jaar:

Strijd om vierde raam in Achterdam 3-5

Door Arno Ruitenbeek

De Alkmaarse ondernemer Frans Snel (72) geeft de strijd voor een vierde peeskamer op Achterdam 3-5 niet op. De gemeente Alkmaar blijft de vergunning weigeren, omdat deze kamer extra overlast zou geven in en rond de rosse buurt van de stad. Snel: ”Dat is, zachtjes gezegd, onzin.”

Op 16 juli had een hoorzitting plaats over het bezwaar dat Snel – die nu drie ramen aan prostituees verhuurt in het pand Achterdam 3-5 – had ingediend tegen de weigering van burgemeester Piet Bruinooge om een vierde peeskamer toe te staan. Bruinooge beriep zich daarbij op de algemene plaatselijke verordening. In die APV staat dat er op de Achterdam niet meer dan 69 werkruimtes voor prostituees mogen zijn.

Daarmee zit de burgemeester fout, betoogde Snels advocate Vera Platteeuw reeds in het stadhuis. “Er zijn geen zogenoemde ruimtelijke gronden aangedragen om een grens te stellen aan het aantal ramen. Anders gezegd: nergens staat dat het woon- en leefklimaat in dat deel van de binnenstad er slechter op wordt als er 70 of 75 kamers zijn.”

Besmet

“Die 69 ramen is een volkomen arbitrair aantal. Het is gewoon het aantal ramen dat in 2011 overbleef van de 125, nadat diverse panden besmet waren verklaard.” De Achterdam-panden zouden gekocht en geëxploiteerd worden met crimineel geld, onder meer afkomstig van de Heineken-ontvoering en drugshandel.

Bruinooge heeft in zijn jongste beslissing gesteld dat hij het bezwaar afwijst, omdat ook in het bestemmingsplan Achterdam het maximumaantal kamers is bepaald op 69 kamers. Een kamer meer leidt tot overlast, aldus de burgemeester. “Daar kan hij geen enkel bewijs voor overleggen”, meent de raadsvrouw over de in haar ogen zeer aanvechtbare beslissing. “Het is zowel een cirkelredenering als het verhaal van de kip en het ei. Eerst werd bij de weigering gezegd dat het bestemmingsplan was gebaseerd op de 69 kamers uit de APV. Nu is het andersom.”

Wet

In hoger beroep hoopt Snel de vierde kamer alsnog te krijgen. Dat heeft ook te maken met de voorgeschiedenis. Snel vroeg de vierde kamer aan op 31 juli 2013. Binnen acht weken moest het college van burgemeester en wethouders beslissen over de aanvraag. “Omdat dit pas in januari dit jaar gebeurde, is de wet duidelijk. Dan moet de vergunning voor de kamer van rechtswege worden verleend.”

Die vergunningverlening had bovendien binnen twee weken officieel bekend moeten worden gemaakt. Ook daarover zweeg de gemeente maandenlang. Platteeuw stelde daarom vrijdag 2 mei Bruinooge en de afdeling vergunningen van de gemeente in gebreke. Pas daarna werd beschikking openbaar gemaakt, zodat bijvoorbeeld omwonenden een bezwaarschrift konden indienen. De bezwaartermijn is inmiddels gesloten.

Achterdam 3-5.'Vierde raam komt er', aldus Snel.

Achterdam 3-5.’Vierde raam komt er’, aldus Snel.

De verhuurder van nu zeventien kamers was de afgelopen jaren ‘vaste gast’ in het paleis van justitie in Alkmaar en bij de Raad van State in Den Haag. Hij moest vechten voor zijn rechten, ‘omdat CDA’er Bruinooge mij, maar ook mijn collega’s en de prostituees het leven zuur maakt sinds hij is aangetreden in 2007’.

Hij schreef een zwartboek over de jaren 2011 tot en met 2013. “Een inktzwarte periode voor de Achterdam. Bruinooges antiprostitutiebeleid heeft ertoe geleid dat er sinds 1 november 2011 nog slechts 69 peeskamers op de Achterdam mogen zijn. Het worden er toch 70”, besluit Snel.