Archief per maand:
Archief per jaar:

Subsidie voor negentien sportclubs

Subsidie voor negentien sportclubs. Foto: Rob Verhagen

Subsidie voor negentien sportclubs. Foto: Rob Verhagen

Negentien sportverenigingen hebben een eenmalige subsidie gekregen van de gemeente.

De gemeenteraad van Alkmaar kende eind vorig jaar een bedrag van €100.000 toe aan de breedtesport in Alkmaar. 33 verenigingen meldden zich met een project, waarvoor ze een bepaald bedrag nodig dachten te hebben. Samen kwamen ze tot drie ton, dus moest tussen de inzendingen gekozen worden.

Een selectiecommissie, bestaande uit de sportraad, Alkmaar Sport NV en de gemeente, beoordeelde de initiatieven en honoreerde uiteindelijk negentien aanvragen. Een van de criteria om de eenmalige subsidie te vangen was de bijdrage aan de gemeenschapszin in de wijk. Nog eens veertien andere aanvragers ontvingen een aanmoedigingssubsidie.