Archief per maand:

Achterdam

‘Vete tussen burgemeester en kamerverhuurder’

“De strijd om de vergunning voor een vierde peeskamer in het pand Achterdam 3-5 is onderdeel van een vete tussen burgemeester Piet Bruinooge en kamerverhuurder Frans Snel.”
“De burgemeester wil gewoon niet dat Snel een vierde kamer krijgt, of op andere fronten gelijk krijgt. Dit is een persoonlijke kwestie.” Met deze pijnlijke constatering sloot Snels advocate Vera Platteeuw vanmorgen haar betoog af in de zittingszaal van de Alkmaarse bestuursrechter E. Jochem.
Het verweer van advocate Simone Smit van de gemeente Alkmaar bleef steken bij: “Vervelend dat meneer Snel dit zo ervaart. Dit is geen hetze.” In de bijna twee uur daarvoor had Smit, met veel gerommel en gezoek in haar stapel papieren, een aantal keren geprobeerd aan te tonen dat Snel de vergunning voor de vierde kamer in 2017 terecht is geweigerd.
Het is zeer de vraag of haar argumenten en de uitleg van het gemeentelijk beleid de, goed voorbereide en ter zake kundige rechter hebben kunnen overtuigen. Want eerst stelt Smit, namens haar opdrachtgever, dat de gemeente de vergunningen elke drie jaar behandelt op volgorde van binnenkomst.

Onbepaald

Om dan te verklaren dat vergunningen worden uitgegeven op basis van de eerdere vergunningen voor kamers in panden die zijn bestemd voor prostitutie. Dat zijn er sinds 2011 maximaal 69. “Dus”, zo reageert zowel Platteeuw als Jochem, “in feite zijn dat vergunningen voor onbepaalde tijd. Nieuwe kamerexploitanten komen er zo nooit tussen en een ondernemer die wil uitbreiden, kan dit plan wel op zijn buik schrijven.”
Snel en Platteeuw, die al zes jaar lang samen optrekken om de vierde kamer vergund te krijgen, schieten links en rechts gaten in het verweer. Snel, een van de vijf exploitanten op de Achterdam, dient vorig jaar twee vergunningen in voor Achterdam 3-5: een voor de drie kamers die hij als sinds jaar en dag heeft en een extra voor de vierde kamer. Die hij tot 2011 ook exploiteerde en die voldoet aan de inrichtingseisen.
Snel is ruim een jaar geleden eerder met zijn aanvragen dan twee van zijn collega’s. Toch wordt de vergunning voor de vierde kamer geweigerd. Omdat het de 70e kamer zou zijn en het maximum is 69, aldus Smit. Een krommere redenering is er niet, meent Platteeuw, die er tussen neus en lippen nog even aan toevoegt dat Achterdam 3-5 niet valt onder het bestemmingsplan, waarop de gemeente mede zijn vergunningsweigering baseert.

Ombudsman

De laatste kwestie wordt vervat in een bijlage bij de uitgebreide klacht tegen de gemeente Alkmaar wegens machtsmisbruik die Snel in juli van dit jaar bij de nationale ombudsman heeft ingediend. De ombudsman, de voormalige Alkmaarse rechter Reinier van Zutphen, wacht met de behandeling van de klacht tot deze zaak over is. De uitspraak van de bestuursrechter is binnen zes weken.
Ongeacht de uitkomst over de vergunning weten Snel en Platteeuw al dat het hiermee niet is afgelopen. “De burgemeester zet nu de exploitanten tegen elkaar op. Dat is het spel, met het doel Snel uit te schakelen. Want Snel houdt zijn mond niet en komt op voor zijn recht. Dat kan Bruinooge niet hebben.”

Kans groot op vierde kamer Achterdam 3-5

De strijd om een vierde peeskamer in het pand Achterdam 3-5 brandt 21 november weer los bij de Alkmaarse rechtbank. De kans is zeer groot dat kamerverhuurder Frans Snel wint van de gemeente Alkmaar.

Achterdam 3-5: vierde kamer op komst.

De gemeente met verklaard prostitutietegenstander burgemeester Piet Bruinooge voorop, heeft de afgelopen jaren kunnen tegenhouden dat Snel vergunning kreeg voor een vierde kamer. Die werd hem steeds geweigerd, bijvoorbeeld in 2017 omdat ‘de nu leegstaande ruimte nog niet is beoordeeld op hygiëne en zedelijkheid’. Het hygiëneonderzoek heeft echter wel degelijk plaatsgehad, nadat wat voorheen werkkast was, werd omgebouwd tot vierde kamer.
De ondernemer laat zich echter niet kisten. Door een uitspraak van de Raad van State heeft Snel ook recht op de vierde kamer. Nederlandse hoogste bestuursrechtorgaan heeft bepaald dat voor de in totaal 69 kamers op de Achterdam een roulatiesysteem moet komen, gebaseerd op het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Slikken

Snel heeft daarom als een van de eersten vorig jaar twee vergunningen aangevraagd, eentje voor de drie kamers die hij sinds jaar en dag heeft, en eentje voor de nieuw te openen kamer. “Ik had beide vergunningen moeten krijgen”, legt Snel uit,” Een van mijn collega’s, die later dan ik aanvroeg, had dan een kamer moeten inleveren. Even slikken misschien. Maar ja, de Raad van State heeft beslist.”
Bruinooge en zijn adviseurs weten dat ook. Er heeft begin dit jaar koortsachtig overleg plaats, nadat Snel en zijn advocate Vera Platteeuw bezwaar hebben gemaakt tegen de weigering van de vergunning voor de vierde kamer. De opties worden aan Bruinooge voorgelegd en, niet verwonderlijk, hij besluit zich op glad ijs te begeven. Zolang Snel zijn zin maar niet krijgt.
Daar gaat het mis. Want de mailwisseling tussen de ambtenaren en de burgervader wordt (per ongeluk) doorgestuurd aan Snel en die telt zijn zegeningen. Bruinooge schrijft aan zijn adviseurs dat hij zelfs ‘een aantal juridische risico’s’ op de koop toeneemt, om Snels bezwaar ongegrond te verklaren.
Dit schreven zijn adviseurs: ‘(…) Daarin hebben we de verschillende besluitopties besproken, bestaande uit het ongegrond verklaren van het bezwaar (waarmee aan aantal juridische risico’s gepaard gaan), of gegrond verklaren van het bezwaar en alsnog in (tijdelijke) afwijking van het beleid vergunning verlenen, waarna ofwel verruiming (een 70e kamer opnemen in beleid), ofwel verscherping (de verdeelsleutel aanscherpen) van de nadere regels prostitutie voor 2020 noodzakelijk zou zijn. Een bestaande vergunde kamer van een andere exploitant intrekken werd niet als realistische optie gezien. Bestuurlijk was de wens geen 70e kamer toe te staan.’

Gesneden

Snel en Platteeuw zijn tegen de ongegrondverklaring in beroep gegaan. De bestuursrechter buigt zich woensdag 21 november over dit beroep. Snel: “Bruinooge heeft zich heel diep in zijn eigen vingers gesneden. Hij legt de RvS-uitspraak naast zich neer en daar moet de rechter iets mee. Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat het stadhuis er al vanuit gaat dat ik de vergunning krijg en er dan tijdelijk 70 kamers komen, tot de vergunning van een van mijn collega’s kan worden ingetrokken om weer op 69 te komen.”

Proces tegen 21-jaarsgrens prostituee

5 december is de dag,
Waarop Frans Snel tegen de rechter zeggen mag
Dat op de Achterdam prostituees van achttien jaar
Gewoon mogen werken daar

Kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel staat dinsdag 5 december bij de Alkmaarse rechter, omdat hij het oneens is met de gemeente Alkmaar. Die wil dat de leeftijdsgrens voor prostituees wordt opgetrokken van achttien naar 21 jaar.

Lees hieronder waarom Frans daar flagrant tegen is:
“De leeftijdsgrens van 21 jaar heeft zeer ernstige maatschappelijke gevolgen. Door het achttien-, negentien- en 20-jarigen onmogelijk te maken hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, worden ze de illegaliteit ingedreven.
Ze gaan toch het werk doen waar ze voor hebben gekozen, maar dan buiten het zicht van alle instanties zoals GGD. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop.
De veelgehoorde (gezochte) reden om de leeftijdgrens te verhogen, luidt dat daarmee mensenhandel kan worden tegengegaan. Nog afgezien van de vraag of de gepresenteerde cijfers over uitbuiting correct zijn, is dit een drogreden. Want, en dan citeer ik ombudsvrouw voor sekswerkers Metje Blaak: ‘Een crimineel of een loverboy gaat echt niet wachten tot ze 21 is, die zet haar gewoon ergens illegaal, zodat niemand erbij kan. Het wordt een heel groot ondergronds circuit. En dat niet alleen, maar een meisje van 20 dat vrijwillig de prostitutie in gaat is dan nog niet oud genoeg om legaal te gaan. Dan heeft ze allerlei vriendjes nodig om haar beroep uit te oefenen en is ze ook weer chantabel’.”
“Ook wil ik graag Marije van Stempvoort, beleidsmedewerker van Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk, aanhalen. ‘Het is bekend dat er veel vraag is naar jonge meisjes van achttien jaar. Als je deze groep helemaal geen plaats geeft (..), dan zullen zij van de radar verdwijnen. De vraag is namelijk niet weg’.”
“Tenslotte verwijs ik naar een uitspraak van Ineke Smit, directeur van Coördinatiecentrum Mensenhal (CoMensha). ‘Met zo’n leeftijdsgrens filter je de kwetsbare groepen, zoals meisjes met minder verstandelijke vermogens of psychische problemen, er echt niet uit. Die meisjes zijn namelijk op hun 23e en ook op hun 28e nog kwetsbaar’.”
“Ik stel mij dan ook op het standpunt van iemand die de achttienjarige leeftijd heeft bereikt en daarmee volgens de Nederlandse wet volwassen is, zelf mag en kan beslissen of hij of zij de prostitutiebranche ingaat. Zolang de wet registratie prostitutiebranche (wrp) niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen (ex artikel 149 jo 151a gemeentewet).”

Achterdam: 21-jaarsgrens onnodig en onwettig.

OPA breekt lans voor verruiming openingstijden Achterdam

De grootste politieke partij in Alkmaar, OPA, heeft gisteren tijdens de vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen, een lans gebroken voor verruiming van de openingstijden van de Achterdam.

OPA’s fractievoorzitter Jan Hoekzema was zeer duidelijk. Waar andere raadsleden, VVD-factievoorzitter John van der Rhee uitgezonderd, hun oren lieten hangen naar de (valse) emoties over vermeende overlast van omwonenden ( in het stadhuis aan de Langestraat vertegenwoordigd door Pim de Ridder), hanteerde Hoekzema het principe dat slechts de feiten mogen spreken.

En die feiten zijn, zoals ook inspreker Arno Ruitenbeek namens kamerverhuurder Frans Snel, dat van de overlast door of van de Achterdam niet of nauwelijks sprake is. De cijfers zijn afkomstig uit overzichten van de politie.  Al vele jaren lang levert de Achterdam geen serieuze problemen op voor de omgeving, is de constatering die iedereen die de officiële, door het korps aan Ruitenbeek en Snel verstrekte documenten ziet.

Spijtig

Het is daarom extra spijtig om te zien dat sommige gemeentepolitici helemaal niet benieuwd zijn naar die cijfers. Ze hebben zelfs niet gereageerd op Ruitenbeeks aanbod om ze hen toe zenden. “Het enige dat ik hier uit kan opmaken”, aldus Frans Snel, “dat ze hun verhaal niet willen laten verpesten door de feiten. Ze vertellen liever sprookjes over overlast, om in het gevlei te komen van De Ridder en zijn club genaamd Hart van Alkmaar.”

Snel is daarom zeer blij met de steun van Hoekzema en zijn OPA, zoals hij ook een dankjewel laat uitgaan naar John van der Rhee. “Ik hoop van harte dat hun duidelijke opstelling in oktober, als de gemeenteraad een besluit neemt over de verruiming van de openingstijden van de Achterdam, de balans in het voordeel van de sekswerkers en de exploitanten laat doorslaan.”

Achterdam krijgt steun van OPA en VVD.

Hieronder de tekst die Arno Ruitenbeek, journalist en auteur van het naslagwerk ‘De Achterdam, hoe een Alkmaars straatje het strijdtoneel werd van advocaten en politici’, op 11 juli uitsprak:

Geachte commissie, overige aanwezigen,

Namens Frans Snel, kamerverhuurder op de Achterdam, wil ik graag nog iets onder de aandacht te brengen, alvorens het komt tot een definitief besluit over de ‘verruiming van de openingstijden van de Achterdam’.

Deze boodschap zou kunnen luiden: Overlast? Welke overlast? Ik haak daarbij in op de zesde en laatste conclusie uit de brief van de burgemeester met het onderwerp ‘motie verruiming openingstijden Achterdam’, gedateerd 6 juni:

In het besluit tot al dan niet verruimen van de sluitingstijden dient een afweging te worden gemaakt tussen de wens van verruimde sluitingstijden door exploitanten en sekswerkers op de Achterdam en  de door bewoners aangegeven vergroting van reeds aanwezige (horeca-)overlast.

Bruinooge zet horeca nog tussen haakjes. Maar had hij dat niet gedaan, dan had hij de spijker op zijn kop geslagen. De overlast waarover hier wordt gesproken, is geen overlast van de Achterdam. Zij die roepen dat het anders is, ontkennen de feiten.

De keiharde cijfers komen van onverdachte zijde, namelijk de politie.  Uit haar overzichten blijkt dat van overlast van en door de Achterdam en directe omgeving al lang geen sprake is.

Ik citeer:

Overlast (overige delicten openbare orde) op of door de Achterdam. In het jaar 2010: 2. In 2011: 0 (nul). 2012: 4. 2013: 0. 2014: 1. 2015: 0. 2016: 0.

Ik verstrek u desgewenst graag een kopie deze documenten.

De conclusie die we uit deze cijfers moeten trekken is dat het niet gaat om Achterdam-overlast en dat dit dus nooit een argument mag zijn om tegen de verruiming te zijn.

Laat alstublieft de feiten spreken, en ga mee met ons voorstel om de openingstijden als volgt te verruimen: de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot maximaal 03.00 uur en alle overige nachten tot maximaal 02.00 uur.

Gebeurt dat niet, dan is er sprak van rechtsongelijkheid. Want de horeca en de casino’s en speelhallen in Alkmaar hebben vrije sluitingstijden, dan wel veel ruimere openingstijden dan de Achterdam. Terwijl de veel besproken overlast nu juist door de horeca wordt veroorzaakt. Ik verwijs naar een persbericht van de gemeente over de nieuwe horecawet 2015, over de vrije sluitingstijden van de horeca en de proef die daarvoor is gehouden.

De gemeente zegt daarin letterlijk:

 Er blijft echter een groep bewoners in de binnenstad die wel een gevoel van onveiligheid (13%) en overlast (17%) ervaren en die van mening zijn dat dit is toegenomen sinds de invoering van de vrije sluitingstijden. Ook de politie en stadstoezicht melden dat het met name in de late uurtjes onrustiger is dan voorheen. Vanuit deze eerste evaluatie worden daarom een aantal aanbevelingen gedaan om ook voor deze groep bewoners de mate van overlast terug te dringen, zoals het onderzoeken van maatregelen voor het terugbrengen van geluidsoverlast en het instellen van een horecaoverlast-loket.

Ik zie niet in waarom voor de Achterdam andere regels moeten gelden.

 

Alkmaar moet Frans Snel 47.000 euro schadevergoeding betalen

De gemeente Alkmaar moet kamerverhuurder Frans Snel een schadevergoeding van ruim 47.000 euro betalen. De Raad van State heeft geoordeeld dat burgemeester Piet Bruinooge onterecht een vergunning voor peeskamers in Achterdam 3-5 heeft onthouden.

Eind 2011 weigert Bruinooge  Snels aanvraag voor een vergunning voor vier kamers in het pand Achterdam 3-5 te honoreren. De burgemeester verwijt de ondernemer impliciet dat ‘hij als professioneel kamerverhuurder heeft geblunderd door in zijn aanvraag niet het alternatief van drie ramen voor te stellen’.

Drie

Snels bezwaar tegen die beslissing wordt in april 2012 ook naar de prullenmand verwezen, waarna hij met zijn advocate Vera Platteeuw naar de Alkmaarse voorzieningenrechter stappen. Augustus van dat jaar vernietigt de rechter de beslissing van de burgemeester voor een deel en draagt Bruinooge op binnen zes weken een nieuwe beslissing te nemen. Volgens de rechter is ‘in de fase van heroverweging geen aandacht geschonken aan de vraag of het verlenen van een vergunning voor drie werkkamers in Achterdam 3-5 tot de mogelijkheden behoort’.

Achterdam 3-5: Bruinooge moet de portemonnee trekken.

In een, in september verstuurde brief geeft de burgemeester toe: ‘Ik verklaar het bezwaar gegrond voor zover niet is onderzocht of het mogelijk is om een vergunning te verlenen voor drie werkkamers. Ik verleen een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting met drie werkkamers. Ik besluit tot toekenning van de proceskosten die bezwaarde in verband met de behandeling van het bezwaar heeft moeten maken, welke kosten zijn begroot op 874,00 euro.’

Bovendien betaalt de gemeente in 2014 aan Snel een vertragingsschade van bijna 17.000 euro, voor de 22 weken tussen april en september dat Achterdam 3-5 ‘gedwongen prostitutievrij’ bleef. Snel viert op 15 september 2012 wel een feestje bij de opening van de drie ramen, maar hij en Platteeuw maken tegelijkertijd bezwaar, omdat de vergoeding in hun ogen veel te laag is.

Want, zo betoogt de raadsvrouw: ‘De heer Snel heeft tussen de afwijzingsdatum tot en met de dag van de vergunningverlening geen kamers kunnen verhuren. Dat zijn 38 weken, geen 22.” De gemeente haalt begin 2015 een streep door het bezwaarschrift, waarna opnieuw een gang naar de rechter noodzakelijk is. Eind 2015 halen de verhuurder en zijn advocate bakzeil.

Tegenstander

Overtuigd van haar gelijk, tekent Platteeuw hoger beroep aan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En die heeft nu het verlossende woord gesproken. De schadevergoedingstermijn gaat inderdaad in op 23 december 2011, ene dag nadat Bruinooge ten onrechte de vergunningaanvraag heeft geweigerd. En eindigt pas op 14 september, als Alkmaars eerste burger – en fervent tegenstander van de Achterdam, lees prostitutie – zijn ongelijk moet erkennen.

Het hoogste bestuursrechtorgaan in Den Haag verklaart het hoger beroep dus gegrond en wijst hem een schadevergoeding van 29.276 euro toe. Daar komen 14.381 euro rente bij, 2970 euro proceskosten plus 418 euro griffiekosten.

Het laat zich raden dat Snel, die het goede nieuws hoort als hij zijn 75e verjaardag viert, uitgelaten is: “De aanhouder wint. Dat zag je een paar maanden geleden ook in de slepende procedure over de wet openbaarheid bestuur, toen de rechter besliste dat de politie me de data van 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar moet verstrekken. Deze burgemeester denkt dat-ie iedereen te slim af is, maar rekent toch buiten de waard. Ik bedoel: de rechtspraak.”

Frans Snel