Archief per maand:

Bierkade

SPA wast Bruinooge cs de oren over Bierkade

Komkommertijd: journalistiek en politiek zijn in diepe rust. De Seniorenpartij Alkmaar grijpt de gelegenheid aan om Bruinooge en zijn kluppie eens flink de oren te wassen. Onderwerp: Bierkade, lees de terugkeer van tweerichtingsverkeer op de belangrijke toegangsweg naar de binnenstad van Alkmaar.

Hier de open brief van de SPS, die ook op Facebook te vinden is.

HOEZO SERIEUS NEMEN?

Wat is er toch aan de hand met het Alkmaars college van burgemeester en wethouders?

Je zou toch bijna gaan denken dat ze vergeten zijn dat er een gemeenteraad bestaat.

Zo lezen wij in de Alkmaarse Courant dat er een persconferentie op het laatste moment is afgeblazen. De wethouders Kloos en Nagengast zouden het collegebesluit presenteren rond de mogelijke herinvoering van het tweerichtingsverkeer Bierkade/Wageweg.  Op het laatste moment werd de persconferentie afgelast, want er moesten nog “ wat punten en komma’s worden aangepast”.

Hoe bestaat het toch dat zo’n majeur besluit tijdens het zomerreces wordt gepresenteerd. Geen vooraankondiging richting de gemeenteraad…helemaal niets.

Fietsersbond, Hart van Alkmaar en ook de oppositie waren nergens van op de hoogte.

Hoe bedoel je: we nemen de politieke partijen serieus?

Is dit dan het enige grote besluit?

Welnee.

Kort geleden kwam het besluit van het MCA naar buiten. Verheugend dat het ziekenhuis in Alkmaar blijft, en dat ze deze beslissing genomen hebben. Dat is belangrijk, belangrijk voor de zorg, belangrijk voor de werkgelegenheid.

Maar ook hier zijn zaken aan de orde waar de gemeenteraad over moet praten.

Financiële garantstellingen over jaren, wij kennen het bedrag niet maar moeten er nog wel wat van vinden,  parkeergelegenheid in de directe omgeving van het ziekenhuis wordt voor rekening van de gemeente Alkmaar opgelost maar wij weten van niets en moeten nog wat vinden.

Er wordt een ingreep gedaan in de Alkmaarse Hout voor 8000 vierkante meter. Compensatie ter zijner tijd. in en rond het nieuw aangelegde ziekenhuisdeel. Hoe dan, welke garanties?

 

Het mag dan reces oftewel komkommertijd zijn, maar dit soort besluiten en met name de manier waarop het gecommuniceerd wordt getuigt wat ons betreft niet van ordentelijk bestuur.

 

Arie Epskamp

Kirsten Dielemans

3 augustus 2016