Archief per maand:

Bruinooge

Kans groot op vierde kamer Achterdam 3-5

De strijd om een vierde peeskamer in het pand Achterdam 3-5 brandt 21 november weer los bij de Alkmaarse rechtbank. De kans is zeer groot dat kamerverhuurder Frans Snel wint van de gemeente Alkmaar.

Achterdam 3-5: vierde kamer op komst.

De gemeente met verklaard prostitutietegenstander burgemeester Piet Bruinooge voorop, heeft de afgelopen jaren kunnen tegenhouden dat Snel vergunning kreeg voor een vierde kamer. Die werd hem steeds geweigerd, bijvoorbeeld in 2017 omdat ‘de nu leegstaande ruimte nog niet is beoordeeld op hygiëne en zedelijkheid’. Het hygiëneonderzoek heeft echter wel degelijk plaatsgehad, nadat wat voorheen werkkast was, werd omgebouwd tot vierde kamer.
De ondernemer laat zich echter niet kisten. Door een uitspraak van de Raad van State heeft Snel ook recht op de vierde kamer. Nederlandse hoogste bestuursrechtorgaan heeft bepaald dat voor de in totaal 69 kamers op de Achterdam een roulatiesysteem moet komen, gebaseerd op het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Slikken

Snel heeft daarom als een van de eersten vorig jaar twee vergunningen aangevraagd, eentje voor de drie kamers die hij sinds jaar en dag heeft, en eentje voor de nieuw te openen kamer. “Ik had beide vergunningen moeten krijgen”, legt Snel uit,” Een van mijn collega’s, die later dan ik aanvroeg, had dan een kamer moeten inleveren. Even slikken misschien. Maar ja, de Raad van State heeft beslist.”
Bruinooge en zijn adviseurs weten dat ook. Er heeft begin dit jaar koortsachtig overleg plaats, nadat Snel en zijn advocate Vera Platteeuw bezwaar hebben gemaakt tegen de weigering van de vergunning voor de vierde kamer. De opties worden aan Bruinooge voorgelegd en, niet verwonderlijk, hij besluit zich op glad ijs te begeven. Zolang Snel zijn zin maar niet krijgt.
Daar gaat het mis. Want de mailwisseling tussen de ambtenaren en de burgervader wordt (per ongeluk) doorgestuurd aan Snel en die telt zijn zegeningen. Bruinooge schrijft aan zijn adviseurs dat hij zelfs ‘een aantal juridische risico’s’ op de koop toeneemt, om Snels bezwaar ongegrond te verklaren.
Dit schreven zijn adviseurs: ‘(…) Daarin hebben we de verschillende besluitopties besproken, bestaande uit het ongegrond verklaren van het bezwaar (waarmee aan aantal juridische risico’s gepaard gaan), of gegrond verklaren van het bezwaar en alsnog in (tijdelijke) afwijking van het beleid vergunning verlenen, waarna ofwel verruiming (een 70e kamer opnemen in beleid), ofwel verscherping (de verdeelsleutel aanscherpen) van de nadere regels prostitutie voor 2020 noodzakelijk zou zijn. Een bestaande vergunde kamer van een andere exploitant intrekken werd niet als realistische optie gezien. Bestuurlijk was de wens geen 70e kamer toe te staan.’

Gesneden

Snel en Platteeuw zijn tegen de ongegrondverklaring in beroep gegaan. De bestuursrechter buigt zich woensdag 21 november over dit beroep. Snel: “Bruinooge heeft zich heel diep in zijn eigen vingers gesneden. Hij legt de RvS-uitspraak naast zich neer en daar moet de rechter iets mee. Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat het stadhuis er al vanuit gaat dat ik de vergunning krijg en er dan tijdelijk 70 kamers komen, tot de vergunning van een van mijn collega’s kan worden ingetrokken om weer op 69 te komen.”

SPA wast Bruinooge cs de oren over Bierkade

Komkommertijd: journalistiek en politiek zijn in diepe rust. De Seniorenpartij Alkmaar grijpt de gelegenheid aan om Bruinooge en zijn kluppie eens flink de oren te wassen. Onderwerp: Bierkade, lees de terugkeer van tweerichtingsverkeer op de belangrijke toegangsweg naar de binnenstad van Alkmaar.

Hier de open brief van de SPS, die ook op Facebook te vinden is.

HOEZO SERIEUS NEMEN?

Wat is er toch aan de hand met het Alkmaars college van burgemeester en wethouders?

Je zou toch bijna gaan denken dat ze vergeten zijn dat er een gemeenteraad bestaat.

Zo lezen wij in de Alkmaarse Courant dat er een persconferentie op het laatste moment is afgeblazen. De wethouders Kloos en Nagengast zouden het collegebesluit presenteren rond de mogelijke herinvoering van het tweerichtingsverkeer Bierkade/Wageweg.  Op het laatste moment werd de persconferentie afgelast, want er moesten nog “ wat punten en komma’s worden aangepast”.

Hoe bestaat het toch dat zo’n majeur besluit tijdens het zomerreces wordt gepresenteerd. Geen vooraankondiging richting de gemeenteraad…helemaal niets.

Fietsersbond, Hart van Alkmaar en ook de oppositie waren nergens van op de hoogte.

Hoe bedoel je: we nemen de politieke partijen serieus?

Is dit dan het enige grote besluit?

Welnee.

Kort geleden kwam het besluit van het MCA naar buiten. Verheugend dat het ziekenhuis in Alkmaar blijft, en dat ze deze beslissing genomen hebben. Dat is belangrijk, belangrijk voor de zorg, belangrijk voor de werkgelegenheid.

Maar ook hier zijn zaken aan de orde waar de gemeenteraad over moet praten.

Financiële garantstellingen over jaren, wij kennen het bedrag niet maar moeten er nog wel wat van vinden,  parkeergelegenheid in de directe omgeving van het ziekenhuis wordt voor rekening van de gemeente Alkmaar opgelost maar wij weten van niets en moeten nog wat vinden.

Er wordt een ingreep gedaan in de Alkmaarse Hout voor 8000 vierkante meter. Compensatie ter zijner tijd. in en rond het nieuw aangelegde ziekenhuisdeel. Hoe dan, welke garanties?

 

Het mag dan reces oftewel komkommertijd zijn, maar dit soort besluiten en met name de manier waarop het gecommuniceerd wordt getuigt wat ons betreft niet van ordentelijk bestuur.

 

Arie Epskamp

Kirsten Dielemans

3 augustus 2016