Archief per maand:

Raad van State

Kans groot op vierde kamer Achterdam 3-5

De strijd om een vierde peeskamer in het pand Achterdam 3-5 brandt 21 november weer los bij de Alkmaarse rechtbank. De kans is zeer groot dat kamerverhuurder Frans Snel wint van de gemeente Alkmaar.

Achterdam 3-5: vierde kamer op komst.

De gemeente met verklaard prostitutietegenstander burgemeester Piet Bruinooge voorop, heeft de afgelopen jaren kunnen tegenhouden dat Snel vergunning kreeg voor een vierde kamer. Die werd hem steeds geweigerd, bijvoorbeeld in 2017 omdat ‘de nu leegstaande ruimte nog niet is beoordeeld op hygiëne en zedelijkheid’. Het hygiëneonderzoek heeft echter wel degelijk plaatsgehad, nadat wat voorheen werkkast was, werd omgebouwd tot vierde kamer.
De ondernemer laat zich echter niet kisten. Door een uitspraak van de Raad van State heeft Snel ook recht op de vierde kamer. Nederlandse hoogste bestuursrechtorgaan heeft bepaald dat voor de in totaal 69 kamers op de Achterdam een roulatiesysteem moet komen, gebaseerd op het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Slikken

Snel heeft daarom als een van de eersten vorig jaar twee vergunningen aangevraagd, eentje voor de drie kamers die hij sinds jaar en dag heeft, en eentje voor de nieuw te openen kamer. “Ik had beide vergunningen moeten krijgen”, legt Snel uit,” Een van mijn collega’s, die later dan ik aanvroeg, had dan een kamer moeten inleveren. Even slikken misschien. Maar ja, de Raad van State heeft beslist.”
Bruinooge en zijn adviseurs weten dat ook. Er heeft begin dit jaar koortsachtig overleg plaats, nadat Snel en zijn advocate Vera Platteeuw bezwaar hebben gemaakt tegen de weigering van de vergunning voor de vierde kamer. De opties worden aan Bruinooge voorgelegd en, niet verwonderlijk, hij besluit zich op glad ijs te begeven. Zolang Snel zijn zin maar niet krijgt.
Daar gaat het mis. Want de mailwisseling tussen de ambtenaren en de burgervader wordt (per ongeluk) doorgestuurd aan Snel en die telt zijn zegeningen. Bruinooge schrijft aan zijn adviseurs dat hij zelfs ‘een aantal juridische risico’s’ op de koop toeneemt, om Snels bezwaar ongegrond te verklaren.
Dit schreven zijn adviseurs: ‘(…) Daarin hebben we de verschillende besluitopties besproken, bestaande uit het ongegrond verklaren van het bezwaar (waarmee aan aantal juridische risico’s gepaard gaan), of gegrond verklaren van het bezwaar en alsnog in (tijdelijke) afwijking van het beleid vergunning verlenen, waarna ofwel verruiming (een 70e kamer opnemen in beleid), ofwel verscherping (de verdeelsleutel aanscherpen) van de nadere regels prostitutie voor 2020 noodzakelijk zou zijn. Een bestaande vergunde kamer van een andere exploitant intrekken werd niet als realistische optie gezien. Bestuurlijk was de wens geen 70e kamer toe te staan.’

Gesneden

Snel en Platteeuw zijn tegen de ongegrondverklaring in beroep gegaan. De bestuursrechter buigt zich woensdag 21 november over dit beroep. Snel: “Bruinooge heeft zich heel diep in zijn eigen vingers gesneden. Hij legt de RvS-uitspraak naast zich neer en daar moet de rechter iets mee. Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat het stadhuis er al vanuit gaat dat ik de vergunning krijg en er dan tijdelijk 70 kamers komen, tot de vergunning van een van mijn collega’s kan worden ingetrokken om weer op 69 te komen.”

Alkmaar moet Frans Snel 47.000 euro schadevergoeding betalen

De gemeente Alkmaar moet kamerverhuurder Frans Snel een schadevergoeding van ruim 47.000 euro betalen. De Raad van State heeft geoordeeld dat burgemeester Piet Bruinooge onterecht een vergunning voor peeskamers in Achterdam 3-5 heeft onthouden.

Eind 2011 weigert Bruinooge  Snels aanvraag voor een vergunning voor vier kamers in het pand Achterdam 3-5 te honoreren. De burgemeester verwijt de ondernemer impliciet dat ‘hij als professioneel kamerverhuurder heeft geblunderd door in zijn aanvraag niet het alternatief van drie ramen voor te stellen’.

Drie

Snels bezwaar tegen die beslissing wordt in april 2012 ook naar de prullenmand verwezen, waarna hij met zijn advocate Vera Platteeuw naar de Alkmaarse voorzieningenrechter stappen. Augustus van dat jaar vernietigt de rechter de beslissing van de burgemeester voor een deel en draagt Bruinooge op binnen zes weken een nieuwe beslissing te nemen. Volgens de rechter is ‘in de fase van heroverweging geen aandacht geschonken aan de vraag of het verlenen van een vergunning voor drie werkkamers in Achterdam 3-5 tot de mogelijkheden behoort’.

Achterdam 3-5: Bruinooge moet de portemonnee trekken.

In een, in september verstuurde brief geeft de burgemeester toe: ‘Ik verklaar het bezwaar gegrond voor zover niet is onderzocht of het mogelijk is om een vergunning te verlenen voor drie werkkamers. Ik verleen een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting met drie werkkamers. Ik besluit tot toekenning van de proceskosten die bezwaarde in verband met de behandeling van het bezwaar heeft moeten maken, welke kosten zijn begroot op 874,00 euro.’

Bovendien betaalt de gemeente in 2014 aan Snel een vertragingsschade van bijna 17.000 euro, voor de 22 weken tussen april en september dat Achterdam 3-5 ‘gedwongen prostitutievrij’ bleef. Snel viert op 15 september 2012 wel een feestje bij de opening van de drie ramen, maar hij en Platteeuw maken tegelijkertijd bezwaar, omdat de vergoeding in hun ogen veel te laag is.

Want, zo betoogt de raadsvrouw: ‘De heer Snel heeft tussen de afwijzingsdatum tot en met de dag van de vergunningverlening geen kamers kunnen verhuren. Dat zijn 38 weken, geen 22.” De gemeente haalt begin 2015 een streep door het bezwaarschrift, waarna opnieuw een gang naar de rechter noodzakelijk is. Eind 2015 halen de verhuurder en zijn advocate bakzeil.

Tegenstander

Overtuigd van haar gelijk, tekent Platteeuw hoger beroep aan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En die heeft nu het verlossende woord gesproken. De schadevergoedingstermijn gaat inderdaad in op 23 december 2011, ene dag nadat Bruinooge ten onrechte de vergunningaanvraag heeft geweigerd. En eindigt pas op 14 september, als Alkmaars eerste burger – en fervent tegenstander van de Achterdam, lees prostitutie – zijn ongelijk moet erkennen.

Het hoogste bestuursrechtorgaan in Den Haag verklaart het hoger beroep dus gegrond en wijst hem een schadevergoeding van 29.276 euro toe. Daar komen 14.381 euro rente bij, 2970 euro proceskosten plus 418 euro griffiekosten.

Het laat zich raden dat Snel, die het goede nieuws hoort als hij zijn 75e verjaardag viert, uitgelaten is: “De aanhouder wint. Dat zag je een paar maanden geleden ook in de slepende procedure over de wet openbaarheid bestuur, toen de rechter besliste dat de politie me de data van 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar moet verstrekken. Deze burgemeester denkt dat-ie iedereen te slim af is, maar rekent toch buiten de waard. Ik bedoel: de rechtspraak.”

Frans Snel