Archief per maand:

Archief per jaar:

Toorop

De passie van verzamelaar Wim Selderbeek

Charley Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder, Kees Maks. Al deze schilders waren vertegenwoordigd in de collectie van de Amsterdamse poelier en autohandelaar Wim Selderbeek (1884-1963). Stedelijk Museum Alkmaar reconstrueerde de collectie en bezorgt de (top-)werken uit zijn verzameling weer de aandacht die zij verdienen.

Bijzonder in de tentoonstelling is het grote aantal schilderijen dat uit particuliere collecties is opgedoken; onbekende meesterwerken die van 18 februari tot en met 20 augustus voor het eerst te zien zijn.

J. Sluijters, Spaanse danseres, 1906, olieverf op doek, 95 x 107 cm, Singer Laren, bruikleen uit particulier bezit.

In december 2015 schonk Renée Smithuis het kapitale doek Gezelschap aan een tafel van de kunstenaar Toon Kelder aan Stedelijk Museum Alkmaar. Op de achterzijde van het schilderij bleken twee oude labels te zitten met een verwijzing naar de collectie Selderbeek. In de verzameling Bergense School van Stedelijk Museum Alkmaar waren al eerder vijf werken met de herkomst Wim Selderbeek opgenomen.  

Over de man en zijn verzameling was echter nauwelijks iets bekend, dit in tegenstelling tot de Bergense School-verzamelaar Piet Boendermaker waaraan Stedelijk Museum Alkmaar in 2015 een expositie wijdde.  De schenking van het doek van Toon Kelder was een goede aanleiding om nader onderzoek te doen naar Wim Selderbeek en zijn collectie.

Kwaliteit

Dit onderzoek, verricht door gastconservator Kees van der Geer, heeft tot verrassende inzichten en nieuwe ontdekkingen geleid. De privéverzameling van Wim Selderbeek is nu voor het eerst in zijn totaliteit gereconstrueerd. Daaruit blijkt dat deze opvallend sterk van kwaliteit is geweest, met een uitgelezen selectie werken van toonaangevende kunstenaars als Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder, Charley Toorop en Arnout Colnot.

Maar dat niet alleen. Dit onderzoek heeft bovendien onbekende meesterwerken van Jan Sluijters en andere tijdgenoten aan het licht gebracht. Veelal schilderijen die direct door Selderbeek waren gekocht en sindsdien door de erven goed zijn bewaard. Deze goed bewaarde geheimen zijn nu voor het eerst in de speciale aan Selderbeek gewijde expositie in Stedelijk Museum Alkmaar te zien.

De jonge Selderbeek.