Archief per maand:

wob-verzoek

Politie met billen bloot over meldingen mensenhandel

De politie moet wellicht toch deels met de billen bloot over 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar. Daarop stuurt de bestuursrechter aan. Kamerverhuurder Frans Snel lijkt aan het langste eind te trekken met zijn verzoek in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (wob). Met dank aan een politiewoordvoerder die verklapt dat het om Oost-Europese dames gaat.

 Op 3 maart 2011 stuurt burgemeester Piet Bruinooge een brief aan de Tweede Kamer. Thema: wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche: ‘Registratie van prostituees heeft als belangrijk doel signalen van uitbuiting op te vangen en daar op te acteren.’ Vervolgens schrijft Bruinooge: ‘Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen’.

Als verhuurder van peeskamers op de Achterdam wil Frans Snel steeds bijblijven met zijn kennis van zaken over uitbuiting en vrouwenhandel, zodat hij en zijn collega’s kunnen helpen deze (en andere) misstanden in de prostitutiebranche te bestrijden en te voorkomen. “Wij hebben er alle belang bij dat onze tak van sport schoon is”, aldus de ondernemer.

Niets

Snels advocaat verzoekt de gemeente, met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, in mei 2015 om alle stukken te overleggen over of in verband met de 30 meldingen. De gemeente reageert met het besluit Snel niets te kunnen laten zien, omdat er niets meer is. De emails met en over de meldingen zijn gewist.

Snel tekent bezwaar aan, mag met raadsman op een hoorzitting komen om zijn verzoek nader te onderbouwen en krijgt ook dan nul op het rekest. Bruinooge verwijst naar de politie en beleeft een déjà vu. Afwijzing, bezwaar, hoorzitting en afwijzing. De politie heeft wél een andere reden: ‘De meldingen bevatten gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die worden beschermd door het regime van de wet politiegegevens (wpg) en kunnen niet met een beroep op de wob worden geopenbaard’.

Een handreiking van Snel om de documenten te zwarten, zodat de gegevens van personen  onleesbaar zijn, of zelfs alleen maar een opsomming van de 30 meldingen met uitsluitend datum van melding en aard van melding (uitbuiting, mensenhandel) helpt niets.

Dus gaat Snel in beide gevallen in beroep. De zaak dient vandaag bij de bestuursrechter. Inzake de gemeente is het een herhaling van zetten: er is niets. Namens zijn cliënt zegt Bas van Faassen: “De heer Snel vindt dat ongeloofwaardig en ik sluit me daar bij aan.” Maar als de politie ter sprake komt, gebeurt wat Snel niet voor mogelijk had gehouden.

De rechter heeft de 30 geheimgehouden meldingen gezien, om te kunnen beoordelen of de afwijzing van het wob-verzoek rechtmatig is. “Ik concludeer dat het in de overgrote meerderheid gaat om meldingen door gemeenteambtenaren die twijfel hebben over een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Ik vind dat in elk geval de data van de meldingen niet onder de wpg vallen en dus mogen worden vrijgegeven om aan de gemoedsrust van de heer Snel tegemoet te komen.”

Geheim

De politiejurist denkt daar anders over. In zijn haast de rechter ervan te overtuigen dat deze gegevens net zo privacygevoelig zijn als de namen van de ingeschreven personen en de data van inschrijving, roept hij: “Als er ook maar de geringste kans is dat de heer Snel kan achterhalen om welke Oost-Europese vrouwen het gaat, moeten we ze niet vrijgeven. Tenslotte werkt de heer Snel in de prostitutie en dat is, zacht gezegd, een grijs gebied. “

Snel wordt over die aantijging laaiend. Even later zal hij, buiten de rechtszaal, de ambtenaar op luide toon terechtwijzen: “Prostitutie is legaal, de mensen die er in werken zijn legale ondernemers, dus dit wil ik nooit meer van u horen.”

Het proces eindigt met een kleine discussie tussen de partijen over de vraag of de namen van de gemeenteambtenaren die de meldingen hebben gedaan, ook onder de werking van de wpg vallen. Het kamp Snel vindt van niet. De rechter zal er over nadenken. Op 27 oktober of mogelijk eerder hoort Snel wat hij wel en wat niet mag weten.

Politie met de billen bloot: daar hebben ze op de Achterdam wel zin in.

Politie met de billen bloot: daar hebben ze op de Achterdam wel zin in.