Archief per maand:
Archief per jaar:

Taxistandplaatsen op nieuwe plek

Taxi’s krijgen nieuwe standplaatsen bij station Alkmaar. Maandag (10 augustus) beginnen de werkzaamheden, als onderdeel van de vernieuwing van het stationsgebied.

Station Alkmaar krijgt een volledig nieuwe uitstraling. Een brede, lichte traverse verbindt straks de centrum- en de Bergerhofzijde van de stad. Roltrappen en liften maken het station toegankelijk en er komt een grote nieuwe fietsenstalling. Onlangs is het nieuwe busstation in gebruik genomen.

De volgende fase  heeft officieel ‘herinrichting van de openbare ruimte van het stationsgebied’. Tussen maandag en vermoedelijk 1 oktober gaat de Stationsweg op de schop. Vanaf de Sint Josephstraat tot aan de Helderseweg worden het trottoir en de parkeervakken voorzien van nieuwe bestrating. Deze bestrating is qua kleur gelijk aan de bestrating op het busstation.

Asfaltlaag

De parkeerplaatsen komen grotendeels op dezelfde hoogte te liggen als het trottoir. Hiermee wordt geaccentueerd dat het voorplein doorloopt tot aan de woningen. In het gedeelte vanaf de Stationstraat tot aan Helderseweg blijven de parkeerplaatsen op gelijk niveau met de rijweg. De Stationsweg wordt in oktober voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Ter hoogte van het historische stationsgebouw is het busstation komen te vervallen. Dit gedeelte wordt de nieuwe plek voor de taxistandplaatsen en brengers en halers. Tevens wordt hier een brede loopstrook aangebracht, die aansluit op het nieuwe voorplein.

Vanaf oktober is het voorplein ter hoogte van de Hema en Burger King aan de beurt. 1 januari 2016 moet alles klaar zijn.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan het stationsgebied op www.Alkmaar.nl.

Na het busstation nu de taxistandplaatsen.

Na het busstation nu de taxistandplaatsen.