Archief per maand:
Archief per jaar:

Toch cremeren in Alkmaar

Alkmaar krijgt toch een crematorium. De Raad van State heeft groen licht gegeven.

In november 2014 kreeg Monuta een omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium aan de Meerweg (Westrand). De rechtbank vernietigde in juni 2015 dit besluit, omdat de gemeente onvoldoende kon onderbouwen dat in de regio behoefte bestond aan nog een crematorium en niet duidelijk was of er aan alle provinciale regels werd voldaan.

De vergunninghouder en de andere partijen hebben hoger beroep aangetekend. In mei 2016 heeft de gemeente een opnieuw onderbouwd besluit genomen. De Raad van State oordeelt nu dat de gemeente de vergunning voor het crematorium terecht heeft verleend. Wanneer de bouw begint, is nog niet bekend.