Archief per maand:

Verbod geëist op dagboek over moord

Moeder Marianne Vaatstra sleept publicist voor rechter

toga ofifcier/AG

de rechter moet beslissen over het dagboek.

Haarlem – Het dagboek van MaaikeTerpstra is vandaag inzet van een kort geding in Haarlem. De moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra wil dat Wim Dankbaar uit het Noord-Hollandse Overveen wordt verboden het dagboek te publiceren.

De zestienjarige Marianne Vaatstra werd in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 in het Friese Veenklooster verkracht en vermoord. In april werd Jasper S. tot achttien jaar cel veroordeeld voor het misdrijf. Vader Bauke Vaatstra, die gelooft dat de echte dader is gepakt, eist inmiddels 250.000 euro schadevergoeding van Jasper S.

Baukes ex-vrouw Maaike hield een dagboek bij van het drama dat haar gezin destijds is overkomen. Daarin heeft ze geschreven dat ze geloofde dat haar dochter het slachtoffer was geworden van een rituele moord en dat er sprake was van justitiële en gerechtelijke manipulaties. Haar advocaat Yehudi Moszkowicz zegt daarover: ,,Mijn cliënte is door zowel justitie als haar eigen gezin monddood gemaakt, maar heeft Dankbaar eerder verzocht zijn bevindingen voor een groot publiek te etaleren en daar bij te putten uit haar dagboek zoals zij dat jarenlang, nota bene onder aansporing van haar ex-man Bauke, heeft bijgehouden.”

Schokkend

Want publicist Dankbaar gelooft (ook) niet dat Jasper S. de moordenaar van Marianne is. Daarom wil hij deze maand ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ uitgeven, dat volgens hem ´schokkende, nooit gepubliceerde informatie bevat´ en bewijs dat zijn theorie juist is. Volgens Dankbaar heeft justitie de werkelijke moordenaars,  twee asielzoekers,  beschermd.

Moskowicz heeft eind oktober Dankbaar gesommeerd niet te publiceren. Ook zou de Overveense schrijver het dagboek moeten teruggeven en geen kopie mogen maken. ,, Mijn cliënte is vanzelfsprekend rechthebbende op het auteursrecht van haar dagboek. Zij heeft u (Dankbaar, red.) nimmer op wat voor wijze dan ook toestemming gegeven voor het kopiëren, reproduceren, herinterpreteren of wat verveelvoudiging van haar auteursrecht dan ook, noch zal zij u hiervoor nu
of in de toekomst toestemming geven.”

Tenslotte vraagt de raadsman namens Maaike en haar familie de zaak te laten rusten. ,,Er ligt een inmiddels onherroepelijk vonnis gebaseerd op onomstotelijk en objectief DNA-bewijs, waarbij bovendien de dader nota bene een volledige bekentenis heeft afgelegd. Cliënte en haar familie willen na alle jaren van onzekerheid in rust deze treurige zaak kunnen afsluiten. Zij ervaren uw bemoeienissen als uiterst ongewenst en pijnlijk en verzoeken u met klem hiermee te staken.”

Vertrouwen

Het prompte antwoord van Dankbaar is kort en krachtig. Hij zou tot publicatie overgaan, want:  ,,We beschikken over een onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie. Wij delen u mede dat wij gezien de thematiek van het op handen zijnde boek überhaupt niet afhankelijk zijn van welke toestemming dan ook.”  Dankbaar sluit zijn epistel af met: ,,Een door u aangezegd kort geding zien we met vertrouwen tegemoet.”  Op korte termijn  zal hij weten of dat vertrouwen gerechtvaardigd is. Normaliter doet de rechter binnen veertien dagen uitspraak.