Archief per maand:
Archief per jaar:

Verweer A2-boete: laat je niet kisten

Beste lotgenoten van de A2-boeterreur,

Ik ben gisteren bij mijn beroepszaak over de A2-boete (zie onder) geweest. Ik heb mijn verweer voorgelezen. Het enige dat de medewerker van het CVOM – de administrateur van de boetebengels – inbracht, was  dat iedere bestuurder zelf goed moet kijken wat er op de borden staat en dat de bebording niet onduidelijk is.

Lesje mooi van buiten geleerd.

Over veertien dagen uitslag. U hoort van me.

Zoals beloofd, hieronder mijn verweer.

Laat je niet kisten,

Arno Ruitenbeek.

——————————-

 

Edelachtbare,

Bij de oproep voor deze zitting zit een overzicht van veel gebruikte argumenten en de lijn die de rechtbank daarbij aanhoudt op basis van wet en jurisprudentie. Die bijlage wordt mij en anderen die in beroep gaan verstrekt ‘om mogelijk tijd en kosten om naar te zitting te komen, te besparen’.

Zo dacht ik er in eerste instantie ook over, na lezing van het eerste stuk ‘De bebording op de A2 is onduidelijk’. Ik ga niet naar Utrecht, ’t heeft toch geen zin.

Maar bij nadere en herhaalde bestudering van de tekst, besloot ik alsnog een poging te wagen de boete ongedaan te maken.

Ik ga hier geen semantische discussie beginnen. Maar mijns inziens zijn de volgende regels niet (geheel) correct.

  • Hoofdregel is dat iedere bestuurder zelf goed moet kijken wat er op de borden staat. Onjuiste berichtgeving hierover in de pers is vervelend, maar niet toe te rekenen aan het ministerie of de wegbeheerder.
  • De bebording na 1 december 2012 is niet zo onduidelijk geweest dat de bestuurders niet kan worden verweten dat zij de maximumsnelheid hebben overschreden.

Ad 1. Ik ben ruim 40 jaar journalist, waarvan 25 jaar misdaad- en rechtbankverslaggever en ben het gewend dat ‘de pers’ vaak de schuld krijgt. Politie, OM en de overheden bijvoorbeeld zijn er goed in om ‘de media’ – in hun wandelgangen ‘persmuskieten’ en ‘journaille’ genoemd – heel snel tot zondebok te bestempelen als ze zelf fouten hebben gemaakt, missers hebben begaan of steken hebben laten vallen.

Daarom is het jammer dat dit gebeurt in een officieel stuk van ‘de rechtspraak’, nota bene onder het mom van dienstverlening.

Maar vooral is het (ook) in dit geval niet waar, althans niet geheel waar. Ik weet dat menig journalist niet erg zorgvuldig omgaat met informatie.

Hier echter gaat het, althans in mijn beroep, niet om datgene wat in de pers staat en stond over de trajectcontrole op de A2. Hier betreft het mededelingen, zoals terug te vinden op onder meer de site van Rijkswaterstaat.

Zo kom ik op mijn argumentatie om in beroep te gaan.

Ad 2. De boete is van 22 februari 2014, dus vijftien maanden na de in het overzicht genoemde datum van 1-2-12.

Wat lees ik echter in een bericht op internet van 19 mei 2014, drie maanden na de vermeende overtreding en anderhalf jaar na die eerder genoemde datum? ‘Aanpassing 500 hectometerbordjes eerder van start’.

Sinds de invoering van de maximumsnelheid van 130 km/u klagen veel weggebruikers over onduidelijkheid met betrekking tot de wisselende maximumsnelheden op snelwegen. De minister liet Rijkswaterstaat daarom verschillende mogelijkheden uitwerken om de aanduiding van de maxima te verbeteren. “De verschillende opties heb ik gewogen aan de hand van onder andere de criteria ‘eenduidig voor de weggebruiker’ en ‘gebruik van bewezen technieken’, zo liet minister Schultz van Haegen in april in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Als je, zoals ik, een à twee keer per jaar de A2 gebruikt en, op 22 februari 2014 voor het eerst na 19 uur, is de bebording (nog) wel degelijk verwarrend.

Dat er trajectcontrole is, weet ik, dus stel ik cruise control in op 108 als ik hier rijd tussen 6 en 19 uur.

Ik kom vanuit Arnhem langs Utrecht en zie het grote blauwe bord Trajectcontrole en zie de aankondiging: 6-19 h 100.

Ik rijd daar om 20.41 uur. Veiligheidshalve, omdat ik me niet zeker ben, zet ik de cruise control niet op 138, maar rijd max 120 km.

Ik ben in de buurt van Baambrugge en haal een aantal auto’s in, waaronder een hoge bestelbus. Ik neem het (herhaalde) bord Trajectcontrole waar, maar zie niet de toevoeging ‘dag en nacht’/‘altijd 100’. Mijn zoon, in het bezit van een rijbewijs, evenmin.

De video van Rijkswaterstaat op you tube https://youtu.be/asdYNCM5cks geeft geen uitsluitsel, het persbericht van RWS stelt dat er na 22-2  is aangepast vanwege de verwarring.

De foto’s op internet (Google images, respectievelijk van RTV Utrecht en Telegraaf) van de borden maken me evenmin wijzer.

Dit is het bord dat ik zie als ik vanuit Utrecht de trajectcontrole inga:

trajectcontrole A2 'begin'

Het ‘normale beginbord’. Foto: De Telegraaf

 

En dit, voor mij fatale bord staat dan bij (of kort voor) Baambrugge:

Het 'fatale'bord. Foto: RTV Utrecht.

Het ‘fatale’bord. Foto: RTV Utrecht.