Archief per maand:

Wateroverlast: tot 174 miljard schade

,,We kijken aan tegen een potentiële schade door wateroverlast, hitte en droogte tot 174 miljard euro voor voornamelijk particulieren in 2050.” Deze waarschuwing doet de Unie van Waterschappen in aanloop van het wetgevingsoverleg water in de Tweede Kamer.

De Unie doet bij monde van haar voorzitter Roger van der Sande aan de politici een oproep tot een versnelde aanpak voor klimaatadaptatie en structurele financiering voor de opvang van de gevolgen van de klimaatverandering.

Van der Sande: “Het demissionaire kabinet heeft met de zeven miljard euro voor verduurzaming laten zien in te kunnen én willen zetten op een klimaataanpak. De aanpak van verdere temperatuurstijging is belangrijk, maar we hebben nu al dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. En we moeten daarom niet vergeten te investeren in de betere opvang van die gevolgen, zoals wateroverlast en droogte. Ook klimaatadaptatie vraagt extra inzet en middelen van het Rijk en moet topprioriteit zijn het nieuwe regeerakkoord.”

Klimaatbestendig

Waar demissionair minister Barbara Visser van infrastructuur en waterstaat eerder al bepleitte ruim twee miljard euro nodig te hebben voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur in Nederland, willen de waterschappen benadrukken dat een vergelijkbare investering nodig is om Nederland klimaatbestendig in te richten. ,,De wateroverlast in Limburg, Noord-Holland en Friesland van afgelopen zomer laten zien dat extreem weer vandaag de dag al voor problemen zorgt,“ licht Rogier van der Sande toe.

De schade door onder meer wateroverlast kan tot 174 miljard oplopen. Foto: Unie van Waterschappen

Volgens de klimaatschadeschatter kan de schade door wateroverlast (41,5 miljard), hitte (8,5 miljard) en droogte in bebouwd gebied in Nederland (124 miljard) in 2050 oplopen tot 174 miljard euro. Van der Sande: ,,Als regionale waterbeheerders ervaren de waterschappen deze problemen het eerst. Daarom doen we ook jaarlijks investeringen van 1,8 miljard euro om Nederland klimaatbestendig te maken. Door bijvoorbeeld dijken te versterken, regenwaterbuffers aan te leggen en zoetwater vast te houden.”

,,Toenemende hoosbuien en droogte betekenen niet alleen meer werk voor de waterschappen, maar ook voor het Rijk, de provincies en gemeenten. Iedereen moet vol aan de bak, zodat we ons versneld kunnen aanpassen aan de verandering. De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten is voorbij. Daarom is die structurele financiering nu nodig.”