Archief per maand:
Archief per jaar:

Wolvenpak past

Wolfje Pieter.

Wolfje Pieter.

’t Wolvenpak, dat Pieter Bliek morgen (14 september) zal dragen bij het bezoek van de nationale ombudsman aan Alkmaar, past. Op de buik ‘Kontman’, Blieks variant op de titel van de voormalige Alkmaarse rechter Reinier van Zutphen: ‘Ook bekend als ombuttsman’.

Bliek heeft tot bloedens toe geprobeerd voor elkaar te krijgen dat de ombudsman zijn zaak tot op de bodem uitzoekt. Dat blijkt onder meer uit dit filmpje https://youtu.be/8gtOpIEZu74.

De Alkmaarder heeft ook een brief opgesteld, die hij aan Van Zutphen zal overhandigen.

Hier het epistel: 

‘Alkmaar 14 september 2016

Onderwerp: schreeuw om hulp van weerloze burger

Geachte Ombudsman Reinier van Zutphen,

 In 2011 diende ik een klacht in bij de Nationale Ombudsman over een huisbezoek van de politie Alkmaar, naar aanleiding van een aantoonbaar valse anonieme melding van kinderporno gedaan via de kliklijn Meld Misdaad Anoniem. De oprichter en voormalig directeur van de kliklijn Guus Wesselink was het oneens met het politieoptreden. Hij vroeg mij een klacht in te dienen bij de Ombudsman, dit omdat de politie zich overduidelijk niet aan het protocol van het gebruik van anonieme meldingen had gehouden.

Feit is dat de politie aantoonbaar zonder gedegen vooronderzoek bij mij op de stoep stond. Het protocol is er juist voor om de burger te beschermen tegen valse anonieme meldingen door mensen die wraak willen nemen. Na een heel klachtentraject (interne klachtenprocedure bij de politie en de ‘onafhankelijke’ klachtenadviescommissie) dien ik een klacht in bij de Ombudsman. Overlegt de politie plotseling aantoonbaar vervalste en geantedateerde documenten op basis waarvan de Ombudsman een oordeel velt.

Met deze vervalste en geantedateerde documenten heeft de politie de Ombudsman zand in de ogen gestrooid, om u te willen laten geloven dat er weldegelijk voorafgaand aan het huisbezoek door de agenten gedegen vooronderzoek is gedaan. Het betreft o.a. het document van 5 maart 2011 dat de politie pas voor een eerste maal op 9 oktober 2012 (1 jaar en 8 maanden later!!!)  aan de Ombudsman overlegt, en dat volgens een valse verklaring van een agent speciaal is opgemaakt ten behoeve van de procedure bij de klachtenadviescommissie van de politie. Dit is onmogelijk, want mijn advocaat dient de klacht pas in op 26 mei 2011 en het document van 5 maart 2011 is nooit aan de klachtenadviescommissie overlegd. En de agent die het document mede heeft opgesteld en door de klachtencommissie op 7 september 2011 wordt gehoord, heeft op zitting niets gezegd van het bestaan document van 5 maart 2011 dat nota bene speciaal voor deze procedure zou zijn opgesteld. Maar wanneer een onderzoekster van de Ombudsman deze agent op 17 juli 2012 telefonisch ondervraagt, weet de agent plotseling alle details weer en refereert hij uitgebreid aan het document van 5 maart 2011 (voor de gelegenheid opgesteld ‘onderliggend feitenrelaas’???) waarin alle bewijzen zouden staan. Dat is natuurlijk bijzonder vreemd!

Ik heb hier slechts een heel klein tipje van de sluier opgelicht over de oplichtingpraktijken van de politie. Thuis heb ik een dik dossier met hierin alle bewijzen en saillante details over de valsheid in geschrifte gepleegd door de politie Alkmaar. Uw medewerkers (Jos Verpaalen en Marjo Hess) heb ik de afgelopen jaren gestalkt met als doel een gedegen onderzoek af te dwingen naar het waarheidsgehalte en de authenticiteit van de door de politie aan de Ombudsman overlegde documentatie. Zij weigeren derhalve een diepgaand onderzoek in te stellen. Ik ben zelfs meerdere malen naar het kantoor van de Ombudsman op de Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag gegaan, waar ik voor een gesloten deur stond.

Als inwoner van de pittoreske kaasstad Alkmaar wil ik uw bezoek aan deze stad, waar u overigens zelf jaren rechter bent geweest, aangrijpen om uw persoonlijke aandacht voor mijn zaak middels deze ludieke actie te trekken. In de hoop dat u samen met mij op korte termijn naar mijn zaak wilt kijken en onderzoek zult gaan doen naar het waarheidsgehalte en de authenticiteit van de door de politie overlegde documentatie. U bent van harte welkom bij mij thuis in Alkmaar. De koffie staat klaar! Maar ik ben derhalve ook van harte bereid om bij u op kantoor te komen in Den Haag.

Het instituut Nationale Ombudsman is een instelling die de burger moet beschermen tegen een te grote invloed van de overheid en erop dient toe te zien dat de overheid de burger eerlijk behandelt. In mijn geval is daar aantoonbaar geen sprake van. Sterker nog: de overheid (in dit geval de politie) misbruikt zijn positie en pleegt vervolgens ook nog eens bewijsbaar valsheid in geschrifte met het overleggen van vervalste en geantedateerde documentatie, die nota bene gebruikt is in de procedure bij de Nationale Ombudsman. En vervolgens doet diezelfde Nationale Ombudsman er alles aan om de deksel op de beerput te houden. Dit om maar niet te hoeven toe te geven dat de politie de Ombudsman een oor heeft aangenaaid.

Door deze affaire is de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van het instituut Nationale Ombudsman ernstig in diskrediet gebracht. Als gedupeerd burger van deze criminele praktijken geef ik u als Ombudsman nog een eerlijke kans om samen met mij deze kwestie op te helderen en recht te zetten. Vals beschuldigd worden van kinderporno en dan op de koop toe ook nog eens door de politie beschuldigd te worden van een niet begaan zedendelict middels aantoonbaar vervalste en geantedateerde documentatie, heeft een diepe impact op mijn leven en mijn naaste omgeving gehad.

Als onze nieuwe Nationale Ombudsman hoop ik dat u wel ballen toont!!!

Hoogachtend,

Pieter Bliek’