Archief per maand:
Archief per jaar:

Zes maanden administratieve verwerking: een record?

Twaalf andere slachtoffers van de boetebengels hebben zich intussen via deze site bij me gemeld. Hun eerste vraag aan mij was: heeft het bezwaarschrift cq het beroep tegen de op 22 februari 2014 opgelegde boete voor een snelheidsovertreding op de A2 ter hoogte van Baambrugge iets opgeleverd?

Ik heb hen geantwoord dat dit niet zo was. Dat het nog wel eens maanden kon duren, voordat ik voor het hekje sta om voor de goede zaak te pleiten.

Want het openbaar ministerie heeft het bestaan om op 25 augustus (sic) te berichten: ‘U hebt beroep aangetekend bij de kantonrechter tegen mijn beslissing (…). Ik zal uw beroep overdragen aan de rechtbank, sector kanton. In verband met de administratieve verwerking kan het nog maximaal 8 dagen duren voor uw zaak wordt doorgestuurd (…).’

Even rekenen. Zes maanden, een week en vier dagen papier heen en weer schuiven, paperclips verbuigen, spelen met de door de baas verstrekte gsm’s en tablets, koffie drinken en burgers irriteren (samengevat administratieve verwerking). Volgens mij is dat een record. Chapeau, ambtenarij. De zwaar vergulde veer zal binnenkort aan uw worden uitgereikt. Niet voor op de hoed, maar voor een plekje waar de zon niet schijnt. Waarschuwing: ga voorzichtig zitten.    

Tegen beter weten in had ik gehoopt dat ik dit keer hooguit vier columns nodig zou hebben om het te bewijs te leveren dat de totale gekte heeft toegeslagen in Nederland. Zeker geen zes stukken meer, zoals over de vermeende rood-kruisovertreding bij de Velsertunnel (zie onder meer 7 februari 2013).

Toch is dit aflevering vier en de dagvaarding is, 1 oktober, nog steeds niet binnen.

Dus ga ik door met schrijven. En blijf ik zeggen: lotgenoten, ga tot de laatste snik door met bezwaar aantekenen. Wij zijn beboet, omdat de boetebengels en hun consorten volstrekt onvoldoende en onduidelijke informatie hebben verstrekt over de snelheden ter plekke.

 

trajectcontrole

Foto: Glasvezel op de weg.

Mijn stelling is dat de put is gedempt, nadat het kalf is verdronken. Talloze weggebruikers zijn de dupe geworden van een falend overheidsbeleid. De publicatie van 19 mei laat daar geen misverstand over bestaan:

Aanpassing 5.000 hectometerbordjes eerder van start

Rijkswaterstaat gaat per direct aan de slag om ruim 5.000 hectometerbordjes langs de snelwegen te vervangen voor bordjes die ook voorzien zijn van de geldende maximumsnelheid. Het plaatsen van de nieuwe paaltjes stond eigenlijk vanaf juni in de planning, maar omdat ze eerder klaar zijn dan aanvankelijk werd gedacht, gaat het project nu al van start.

Met de nieuwe bordjes op de hele kilometers moet een einde worden gemaakt aan verwarring over maximumsnelheden op de autosnelwegen. Bij snelwegen met drie of meer rijstroken worden de paaltjes ook links van de weg voorzien van het geldende maximum. Dat liet minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vorige maand weten. De hectometerbordjes langs de A15 worden nu als eerste vervangen.

Hectometerbordjes

De komende weken zal de uitrol van de wijziging van de bordjes stapsgewijs plaatsvinden. Nadat 300 nieuwe hectometerbordjes op de A15 zijn geplaatst, zullen ook de A1, A2, A4 en A12 van in totaal 1.200 nieuwe exemplaren worden voorzien. Die A-wegen samen behelsen 24 procent van het totale Nederlandse wegennet.

Later dit jaar volgen de andere snelwegen, zo meldt Rijkswaterstaat. Uiteindelijk worden er ruim 5.000 nieuwe hectometerpaaltjes geplaatst.

De hectometerbordjes op de spitsstrooktrajecten zullen niet worden aangepast, zo heeft de minister besloten. De achterliggende gedachte daarbij is dat de snelheid op die plekken frequent met kantelwalsborden aangegeven wordt.

Sinds de invoering van de maximumsnelheid van 130 km/u klagen veel weggebruikers over onduidelijkheid met betrekking tot de wisselende maximumsnelheden op snelwegen. De minister liet Rijkswaterstaat daarom verschillende mogelijkheden uitwerken om de aanduiding van de maxima te verbeteren. “De verschillende opties heb ik gewogen aan de hand van onder andere de criteria ‘eenduidig voor de weggebruiker’ en ‘gebruik van bewezen technieken’, zo liet minister Schultz van Haegen in april in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De minister schat dat de kosten voor het aanpassen van de bordjes zo’n 2,3 miljoen euro gaan bedragen. Ze verwacht dat de gereserveerde middelen voor de invoering van 130 km/u die kosten kunnen dekken.

Groet,

Arno Ruitenbeek 

PS: De maker van de foto, Glasvezel op de weg, heeft mij er op gewezen dat zijn naam ten onrechte niet is vermeld. Waarvoor excuus. Is bij deze hopelijk goedgemaakt. Volg @GlasvezelOpWeg, voor interessante verkeerszaken.